De Bubble Barrier bestaat uit een bellenscherm, een opvangsysteem en een luchttoevoer systeem (foto: The Great Bubble Barrier & Zeevonk Media).

Het bellenscherm in de Oude Rijn bij Katwijk is 4 juli officieel geopend. Het is de eerste Bubble Barrier in een riviermonding. “We waren op zoek naar een duurzame oplossing om plastic tegen te houden. De Limes Bubble Barrier bleek een effectieve manier om plastic variërend in grootte uit het water te halen”, zegt Claar-Els, voorzitter van stichting Coast Busters, voortgekomen uit Jutters Katwijk.

Het initiatief is van Stichting Coast Busters die met behulp van crowdfunding en financiering van gemeentes, het waterschap van Rijnland en het bedrijfsleven het beoogde bedrag bij elkaar hebben gekregen.

De Bubble Barrier bestaat uit een bellenscherm, een opvangsysteem en een luchttoevoer systeem. Het bellenscherm wordt gemaakt door een geperforeerde buis op de bodem van de rivier te plaatsen en hier lucht doorheen te pompen. De luchtbellen brengen plastic omhoog dat in het water zweeft en drijft.

Plastic afvangen

Wanneer het gemaal het water in de Oude Rijn richting zee pompt of wanneer het waait, wordt het plastic door de diagonale plaatsing van het bellenscherm naar een opvangbak aan de waterkant geleid, waar het plastic uit het water wordt verwijderd. De Limes Bubble Barrier kan zo 24 uur per dag, 7 dagen per week plastic afvangen over de gehele breedte van de rivier zonder boten te hinderen.

Eerste in riviermonding

De Limes Bubble Barrier bij Katwijk is de eerste Bubble Barrier in een riviermonding. “We waren op zoek naar een duurzame oplossing om plastic tegen te houden en de Bubble Barrier bleek een effectieve manier om plastic variërend in grootte uit het water te halen”, zegt Claar-Els. “De Limes Bubble Barrier draagt op een positieve manier bij aan schoon en gezond water. Door het bellenscherm zorgen we dat planten en dieren geen last hebben van de plastics in het water en zich daarom volop kunnen ontwikkelen. Dit draagt bij aan vergroten van de biodiversiteit”, vertelt dijkgraaf Waldo von Faber van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Groot gevaar ecosysteem

Jaarlijks komen er ruim 1 miljoen stukjes plastic bij Katwijk in de Noordzee terecht. Dat komt neer op meer dan 2 ton plastic dat in zee belandt. Daar vormt het een groot gevaar voor het ecosysteem en de voedselketen. Bezorgde burgers wilden hier iets aan veranderen en startten een missie tegen plastic zwerfafval in de Oude Rijn. Die missie leidde tot de implementatie van de Limes Bubble Barrier.

Uitgebreid getest

De Bubble Barriers zijn afgelopen jaren uitgebreid getest en in gebruik genomen. Die projecten lieten volgens de initiatiefnemers zien dat Bubble Barriers plastic deeltjes vanaf 1mm kunnen afvangen en dat 86 procent van het drijvende test materiaal in waterwegen wordt afgevangen.