Belgisch-Nederlandse bedrijfscombinatie bouwt zuivering Den Bosch

In 2015 wordt de milieu-effectrapportage verder uitgewerkt. Een jaar later kan de bouw beginnen. Die duurt ongeveer twee jaar. Er is een krediet van bijna 64 miljoen euro uitgetrokken voor de bouw. Op de plek van de huidige zuivering aan de Treurenburg kan alles worden gebouwd. Er is niet meer ruimte nodig dan de huidige begrenzing van de zuivering. Dat is voor de bestuursraad Engelen een opsteker. De groene buffer tussen Engelen en de zuivering blijft overeind.