Belastingdruk in Hoogheemraadschap van Rijnland fors gestegen

Toine Poppelaars, portefeuillehouder Financiën in het bestuur van de Unie van Waterschappen, is tevreden over de lichte stijging van de waterschapslasten: “Huishoudens krijgen in 2017 gemiddeld met een lastenstijging van zo'n 4 euro te maken. Dat komt neer op 33 eurocent per maand. Gezien de grote opgaven waarvoor waterschappen staan, is enige lastenstijging onvermijdelijk. Ik vind het een knappe prestatie dat de lastenstijging maar net iets boven inflatieniveau ligt.” De gemiddelde stijging van de waterschapsbelastingdruk in Nederland bedraagt 1,3 procent, bij een gemiddelde inflatie van circa 1 procent.

Stijgers en dalers
De huishoudens in het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland moeten echter met andere cijfers rekenen. Zij zagen de lastendruk toenemen met 4,6 procent, ofwel 14 euro per jaar. Ook Waterschap Scheldestromen laat zijn huishoudens fors meer betalen dan het landelijke gemiddelde: daar stegen de lasten met 13 euro tot een bedrag van 360 euro per jaar. Er zijn ook waterschappen waar de belastingtarieven dalen. Zo betalen de huishoudens in het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 1,2 procent minder dan in 2016. Ook Waterschap Hunze en Aa’s (-1%) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (-0,8%) verlaagden hun tarieven.


Bron: Waterschapsspiegel 2017, Unie van Waterschappen.

Klimaatverandering
Waterschappen heffen belastingen om hun investeringen te financieren. Investeringen die nodig zijn om in te spelen op urgente ontwikkelingen, zoals klimaatverandering. Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Het klimaatvraagstuk is de grootste maatschappelijke en bestuurlijke opgave van deze eeuw. In 2017 moet blijken of het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samenhangende afspraken kunnen maken om de effecten van de klimaatverandering te beteugelen en verdere temperatuurstijging te voorkomen.”

Om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties geen problemen ondervinden van klimaatverandering, nemen waterschappen adaptatiemaatregelen, stelt Oosters. “Ook werken ze al succesvol aan mitigatie. Tot nu toe gebeurt dat vooral door energiebesparing en -opwekking. In de toekomst willen de waterschappen ook de grondstoffenkringloop sluiten. Het uit afvalwater terugwinnen van wereldwijd steeds schaarser wordende grondstoffen speelt hierbij een belangrijke rol. Het zijn allemaal maatregelen die om investeringen van de waterschappen vragen. En dat leidt tot hogere kosten. Door innovaties, samenwerking en efficiënt werken houden waterschappen de kostenstijging en daarmee de lastenstijging voor particulieren en bedrijven zo laag mogelijk.”

Inzicht in waterschapsbelastingen
In deze periode valt bij veel mensen de belastingaanslag voor de waterschapsbelasting op de mat. De Unie van Waterschappen geeft in het boekje ‘Waterschapsbelastingen 2017 – Het hoe en waarom’ antwoord op vragen als ‘Waarom betalen we waterschapsbelasting?’ en ‘Waar wordt deze aan besteed?’.