Bekledingsmateriaal Elastocoast laat los in Noord-Holland en Friesland

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Elastocoast  in 2013 en 2014 door Heijmans laten aanbrengen op 32 strandhoofden langs de Noord-Hollandse kust. Volgens woordvoerder Marko Cortel van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om de aangroei van algen, wieren en mossels te bespoedigen en zo een fourageerplek voor water- en trekvogels te creëren. “Het was bedoeld als natuurcompensatie voor de strand- en duinopspuiting tussen Camperduin en Petten, één van de zwakke schakels in de kustbescherming. Hierbij zijn een aantal strandhoofden onder het zand verdwenen. In overleg met natuurorganisaties hebben wij voor Elastocoast gekozen als milieucompenserende maatregel.”

Afbrokkelen

Op de helft van de strandhoofden laat deze bekleding nu los. Hierbij zijn grote brokken steen op het strand terechtgekomen. Het proces is volgens Cortel versneld door door recente stormen. “Wij zijn met Heijmans begonnen om de losgelaten brokken op te ruimen. In mei begint immers het strandseizoen en wij willen niet dat strandgangers straks hun voeten beschadigen.” Cortel vermoedt dat er tijdens het aanbrengen van het materiaal fouten zijn gemaakt door aannemer Heijmans. “Dat gaan we de komende tijd samen onderzoeken.” Heijmans loopt in afwachting van het onderzoek nog niet vooruit op de mogelijke oorzaken, laat woordvoerder Rik Hammer van Heijmans weten.   

Waddenzeedijk

De Elastocoast laag blijkt eveneens los te laten op de Waddenzeedijk in Friesland, meldt Wetterskip Fryslân in een bericht op de site. Heijmans was hier eveneens verantwoordelijk voor het aanbrengen van het materiaal. Op delen van de dijk, die eerder niet voldeed aan de eisen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, zijn stenen losgeraakt. Een woordvoerder van het Wetterskip wijst erop dat Deltares Elastocoast uitvoerig heeft getest en goedgekeurd voor dijkverbeteringen. Het project kon hierdoor in een kortere tijd, tegen lagere kosten en zo min mogelijk overlast voor omgeving en natuur worden uitgevoerd. Ook het Wetterskip onderzoekt nu met Heijmans wat er precies is misgegaan. Daarna komt een herstelplan.