Bedrijven bundelen krachten in duurzame slibverwerking

Een compact recyclesysteem maakt het verwerken van nat rioolslib bij waterzuiveringsinstallaties mogelijk en zo worden kosten bespaard. De methode is geschikt voor huishoudelijk rioolslib, maar ook toepassingen voor industrieel slib uit bijvoorbeeld de papier- of aardappelindustrie zijn onder handbereik. 

Samenwerking
Pulsed Heat kwam Nettenergy op het spoor door een artikel in een vaktijdschrift. De link was snel gelegd. Beide ondernemingen hebben intussen een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Via Setiva, dat zich volledig richt op het terugwinnen van grondstoffen uit slib, zal de techniek op de markt worden gebracht. Daarbij zijn technologieën van beide bedrijven gecombineerd: de pyrolyse technologie van Nettenergy en de gepatenteerde slibdroger van Pulsed Heat. Het procedé levert volgens Rinus van Praag van Pulsed Heat een energiezuinige en efficiënte slibverwerking op. 

Slibdroger
In de slibdroger wordt het plakkerige slib als een ’vallend gordijn’ door hete gassen  gevoerd. Hierdoor ontstaat er een maximaal contactoppervlak, waardoor de droging sneller verloopt. Na het indikken en drogen van slib of zeefresidu (met de slibdroger) worden brandstof pellets verkregen. Via de zogeheten PyroFlash technologie, ’decentrale pyrolyse’, worden de gedroogde brandstofpellets niet geheel verbrand, maar vooral verhit in een zuurstofarme omgeving. In dit proces zijn de waardevolle stoffen goed te scheiden in gassen en vloeistoffen. Mogelijke eindproducten zijn zware olie, lichte olie, azijnzuur, kool en synthesegas. Het gas kan worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit, waardoor de unit in zijn eigen energiebehoefte kan voorzien. Er is geen brandstof of elektriciteit van buitenaf nodig en er is zelfs energie over. 
De PyroFlash methode is ontwikkeld door Rob Vasbinder in zijn bedrijf Nettenergy, ‘buiten het circuit van kennisinstellingen om’. Met deze methode kunnen diverse soorten biomassa worden omgezet naar grondstoffen en energie. 

Waterschappen
Binnen de samenwerking met Pulsed Heat is het “slibsegment” ingevuld. Daarbij zijn de ogen gericht op waterschappen, die nu bij kleine rioolwaterzuiveringsinstallaties, lokaal hun rioolslib kunnen gaan verwerken. Daarnaast is er belangstelling vanuit het buitenland. Een eerste mobiele unit is verkocht aan India.

Computersimulatie
De effectiviteit van de verwerking en droging van  slib is onderzocht door de Technische Universiteit Eindhoven. Associate professor verbrandingstechnologie Rob Bastiaans: “Met een computersimulatie is een analyse gemaakt van het proces. Daarbij ging het voornamelijk om de droging en het afvangen van deeltjes. Hierbij is veel theoretisch inzicht opgedaan in het fysisch gedrag van deeltjes. Door op een fundamentele manier te kijken, konden we de geclaimde prestaties beoordelen.” Hij concludeert: “Het concept is goed, maar natuurlijk zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Dit is geen standaard technologie; je moet altijd een oplossing verzinnen voor je eigen applicatie.”

Pilot met papierslib
Bij Industriewater Eerbeek staat intussen een slibdroger van Pulsed Heat. De ontwikkeling naar een hoogwaardige recycling van papierslib is hier nog in volle gang. “Het is een heel complex proces”, zegt directeur Walter Hulshof. Het bedrijf ontvangt van drie fabrieken papierslib. “Het is een raar goedje, dat lastig te verwerken is”. Op dit moment gaat het papierslib naar een kostbare verbrandingsinstallatie in Duiven, met als eindproduct ‘topcrete’. “Het was de bedoeling dat dit product zou worden gebruikt door de cementindustrie, maar er is onvoldoende markt voor.”
Hulshof denkt en rekent volop met Pulsed Energy en Nettenergy mee aan de toepassing van de PyroFlash-methode.“We dachten eerst dat we de hitte, verkregen door een deel van het slib te verbranden, konden gebruiken om de rest van het slib te drogen. Maar dat werkt nog niet goed genoeg. Daarna moesten we de plannen bijstellen .”
Toch is Hulshof optimistisch: ”Ik ben ervan overtuigd dat we een hoogwaardige toepassingen van papierslib vinden. Vanaf 2016 draait bij ons een installatie, waarbij we afvalwater van fabrieken ontharden en terugleveren als proceswater aan de fabrieken. Een procedé dat we zelf hebben ontwikkeld. Een wereldprimeur. Dat is gelukt, dit gaat ook lukken.”

Pilotinstallatie PulsedHeat

Mobiele PyroFlash installatie van Nettenergy