Logisticon Water Treatment B.V.

    Logisticon Waterbehandeling ontwerpt en bouwt in eigen fabriek complete waterzuiveringsinstallaties. Bijvoorbeeld voor de bereiding van drinkwater en proceswater, maar ook voor zuivering van communaal en industrieel afvalwater. Ook in de milieutechniek zijn wij werkzaam op het gebied van grondwaterzuivering en -sanering. Bekende technieken die door Logisticon worden toegepast zijn onder meer filtratie over zand of actieve kool, DAF flotatie, lamellen separatoren, MBR, UF en NF en natuurlijk omgekeerde osmose.

    Logisticon Verhuur is Europa’s grootste verhuurder van waterzuivering- en behandelingscomponenten.

    Overal in Europa treft u de zuiveringscomponenten van Logisticon Verhuur aan. Denkt u hierbij aan zandfilters, actiefkool filters, striptorens, pompen, bufferbakken, lamellen separatoren, beluchters, ionenwisselaars en membraansystemen. Veel installaties worden gebruikt voor het ontijzeren of saneren van vervuild grondwater, maar ook voor tijdelijke oplossingen voor proceswater-bereiding en afvalwaterzuiveringen.