HKV lijn in water

    HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

    HKV is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van water en veiligheid. Ongeveer de helft van ons werk voeren we uit in opdracht van waterschappen en provincies, de andere helft in opdracht van Rijkswaterstaat, Deltares, in het buitenland en bij overige opdrachtgevers.

    HKV opereert vanuit een aantal adviesgroepen, te weten veiligheid en crisisbeheersing, rivieren, kusten en delta’s en waterbeheer en informatie. Sinds de oprichting in 1995 is het bureau gegroeid tot een huidige omvang van circa 65 medewerkers, verspreid over vestigingen in Lelystad en Delft. HKV richt zich op kennisintensieve onderwerpen in het waterbeheer en op het gebied van veiligheid, zowel op het technische- als het procesmatige vlak. Het beleid is erop gericht door middel van onderzoek en ontwikkeling het kennisniveau op een hoog peil te houden. Circa 10% van de middelen wordt gereserveerd voor onderzoek en ontwikkeling, als onderdeel waarvan onder andere doorlopend drie medewerkers ‘in huis’ hun promotiewerk verrichten en wordt bijgedragen aan (Europese) onderzoeksprogramma’s.