Evides Industriewater

    Evides

    Evides Industriewater is een dochteronderneming van Evides N.V., het drinkwaterbedrijf in Zeeland, Zuid-Holland Zuid en de Brabantse Wal. Als toonaangevende leverancier van waterdiensten aan de industrie in de Benelux en Duitsland, is Evides Industriewater verantwoordelijk voor de productie en levering van industriewater, gedemineraliseerd water en landbouwwater. Daarnaast bezit en beheert Evides Industriewater diverse industriële en huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties. Evides realiseert deze installaties op basis van  DBFO-contracten, waarbij Evides verantwoordelijk is voor alle stadia, van realisatie van de installatie tot en met onderhoud en langjarige bedrijfsvoering.