Bé de Winter en Pieter van der Zaag nieuwe bestuurders bij Wetterskip Fryslân

Bé de Winter / Pieter van der Zaag

Bé de Winter en Pieter van der Zaag nieuwe bestuurders bij Wetterskip Fryslân
Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân heeft in zijn vergadering van 27 mei Bé de Winter geïnstalleerd als lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. De Winter (CDA) is portefeuillehouder voor de primaire keringen, het waterbeheer op de Friese waddeneilanden en voor de muskusrattenbestrijding. Hij volgt voormalig  dagelijks bestuurslid Harry Boon op, die onlangs als wethouder in Harlingen werd geïnstalleerd. Het algemeen bestuur installeerde Pieter van der Zaag (CDA) als opvolger van Harry Boon in het algemeen bestuur.