Aanleg van het peilgestuurde drainagesysteem bij agrariër Van Dijk naast de Bavaria brouwerij in Lieshout (foto: KWR).

Voor het project ‘Boer Bier Water’ heeft de Bavaria brouwerij in Lieshout veel gezuiverd restwater terug in de bodem gebracht. Ook maken boeren in de omgeving gebruik van het gezuiverde proceswater. Het terugpompen van gezuiverd afvalwater kan de droogte verminderen die ons land de afgelopen jaren teistert. In 2020 werd bij Bavaria 75% meer teruggepompt dan in 2019.

Volgens een artikel in Marketing Tribune is het succes van het project te danken aan een groeiende groep boeren die aan het project deelneemt. Afgelopen jaar sloten maar liefst twaalf boeren zich aan. Ook in 2021 blijft Swinkels Family Brewers investeren in het project, onder meer door de realisatie van een nieuwe inlaat in het Wilhelminakanaal. Naar verwachting kan hierdoor dit jaar 800.000 m3 water worden teruggebracht in de bodem.

Droogte

Het project dat al sinds 2014 bestaat, verbindt de gemeente Laarbeek, Waterschappen Aa en Maas en de Dommel, ZLTO, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en Rabobank aan Swinkels Family Brewers voor het aanvullen grondwater en een goede bodemkwaliteit. Via Boer Bier Water wordt restwater van Bavaria, dat is gebruikt om de brouwketels en statiegeldflessen te reinigen, gefilterd. Dit gefilterde restwater wordt via peilgestuurde drainage herverdeeld onder de boeren in de buurt van de Bavaria brouwerij. Zo kunnen zij het grondwaterpeil op hun landbouwgronden reguleren en hun gewassen beter telen.

Proef

Kennisinstituut KWR voerde binnen TKI Watertechnologie en in samenwerking met het initiatief Boer Bier Water van Bavaria tussen 2015 en 2017 een proef uit om de technische haalbaarheid van het hergebruik van restwater te onderzoeken. Hiervoor werd in de omgeving van de brouwerij in Lieshout in een 8,5 hectare groot perceel van een agrariër een stelsel van drainagebuizen aangelegd om het restwater van de brouwerij te kunnen gebruiken. Uit de resultaten van de proef blijkt onder meer dat subirrigatie met gezuiverd restwater de grondwaterstand zodanig kan verhogen dat de vochtvoorziening van het gewas verbetert.