Bas Tammes voorgedragen als nieuwe secretaris-directeur Noorderzijlvest

Het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest draagt Bas Tammes (54) uit Amsterdam voor als nieuwe secretaris-directeur. De voordracht wordt op 10 juli in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld. Het algemeen bestuur benoemt de secretaris-directeur in zijn functie als eerste adviseur van het dagelijks bestuur en hoofd van de ambtelijke organisatie. Het is de bedoeling dat hij op 1 september in dienst treedt.

Tammes was de laatste elf jaar verbonden aan het Hoogheemraadschap Rijnland. Daar was hij manager van diverse organisatieonderdelen. Hij deed eerder internationale ervaring op als programmamanager in Bolivia, waar hij werkte aan het realiseren van een duurzaam watersysteem en het verdelen van noodfondsgelden na een aardbeving.