Artist impression van een drijvende luchthaven op de Noordzee (Foto: Blue21 i.s.m. Topsector Water)

Een drijvende tunnel is wellicht een goede optie om een eventueel vliegveld in de Noordzee te verbinden met het vasteland. Dat stelt Bas Jonkman, hoogleraar Waterbouw aan de TU Delft, in een reactie op de nieuwe plannen voor de aanleg van een vliegveld in de Noordzee.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de mogelijkheid onderzoekt om Schiphol op termijn te verplaatsen naar een locatie in de Noordzee. D66-Kamerlid Paternotte had de minister hier samen met 50Plus toe opgeroepen. Schiphol zit immers tegen het plafond aan wat betreft het aantal jaarlijkse vluchten. Daarnaast heeft de opening van vliegveld Lelystad Airport voor vluchten van Schiphol meerdere malen vertraging opgelopen.

Bestaande plannen eerst bekijken
Bas Jonkman, hoogleraar Waterbouw aan de TU Delft, benadrukt dat er in het verleden al vaker plannen zijn geweest om een vliegveld in de Noordzee aan te leggen. “Daarom lijkt het mij een goed idee om eerst eens te kijken wat er toen allemaal is uitgezocht. En wat we daar nu van kunnen leren.”
De aanleg van een vliegveld in de Noordzee heeft volgens hem verschillende waterbouwkundige aspecten. “Een eiland kun je op meerdere manieren aanleggen. Bijvoorbeeld door zand op te spuiten, een ringdijk aan te leggen en een polder te creëren of, zoals in Japan, een drijvend eiland aan te leggen. Maar als eerste moet een geschikte plaats in de Noordzee worden gekozen.”

Combineren met energie-eiland
De hoogleraar vindt het verder een goed idee om de plannen voor een vliegveld te combineren met de voornemens om een energie-eiland in de Noordzee bij de Doggersbank aan te leggen. Het initiatief komt van vier elektriciteits-en gasnetbeheerders, waaronder Tennet en de Gasunie. Doel is om er duizenden windmolens te plaatsen die stroom aan het vasteland leveren. “Het lijkt mij interessant om te onderzoeken of er combinaties mogelijk zijn”, licht Jonkman toe. Verder is het volgens hem essentieel om de bodemgesteldheid van de mogelijke locaties voor de eilanden in de Noordzee goed in kaart te brengen. Dat geldt vooral voor het plan om op het energie-eiland een valmeer te creëren om zo energie op te wekken. “De bodem moet goed afsluiten, zodat deze niet kan barsten als het water in het meer op een laag niveau staat.”

Buitenkant beschermen
Daarnaast moeten de plannenmakers volgens hem nadenken over de wijze waarop ze de eilanden tegen golven willen beschermen. Bijvoorbeeld door de aanleg van een sterke zeedijk. Voor de verbinding van de eilanden met het vasteland ziet Jonkman twee mogelijkheden. “Een drijvende tunnel is er een van als diepe delen van de Noordzee worden gekruist. De TU Delft onderzoekt deze optie nu in China. Daarin zou een treinverbinding kunnen worden aangelegd. De andere mogelijkheid is een tunnel op de zeebodem.” Tot slot pleit Jonkman ervoor om bij de aanleg ook natuurontwikkeling mee te nemen als onderdeel van de aanleg.