Bart Koelmans nieuwe hoogleraar Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer aan WUR

Bart Koelmans is Marten Scheffer opgevolgd als hoogleraar Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer aan Wageningen University & Research. Koelmans was reeds actief bij de groep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer en bij Wageningen Marine Research als persoonlijk hoogleraar Water- en sedimentkwaliteit. In zijn onderzoek aan WUR richtte Koelmans zich tot nu toe op de water- en sedimentkwaliteit, met name op de implicaties van plastic deeltjes in het zoet- en zoutwatermilieu, zowel op micro- als nanoniveau.

Marten Scheffer ontving vorig jaar, samen met hoogleraar Microbiologie Willem de Vos, van de universiteit de eretitel distinguished professor. Zij waren de eerste hoogleraren die deze eretitel kregen. Distinguished professors gelden als ‘kopstukken van WUR’ en ‘keien in hun vakgebied’. De Raad van Bestuur van WUR wil hun expertise en positie gebruiken door hen in te schakelen voor taken op strategisch niveau. Die nieuwe taak betekent ze hun positie als leerstoelhouder opgeven. Scheffer blijft overigens wel aan de leerstoelgroep verbonden.

Een groot aantal publicaties
Prof.dr. A.A. (Bart) Koelmans (1962) studeerde scheikunde, ecotoxicologie en milieugeochemie aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in Wageningen in 1994. Sinds 1992 heeft hij zo’n 170 publicaties in peer-reviewed journals op zijn naam staan en hij behoort tot de top tien van meest geciteerde Wageningse onderzoekers. Een groot aantal van zijn publicaties waarvan Koelmans (mede-)auteur was – vaak als promotor van een PhD-kandidaat – ontvingen een prijs van vakbladredacties of vakverenigingen. Bart Koelmans is ook een veel gevraagd spreker op conferenties en symposia.

Onderzoek naar de implicaties van plastic afval in het milieu
In het onderzoek van de leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer zal prof. Koelmans zich toeleggen op onderzoek naar de implicaties van plastic afval in het milieu en in onze samenleving, en op het daarmee onderbouwen van oplossingen. Daarnaast zal hij zich toeleggen op het faciliteren en verbinden van de huidige sterke thema’s in de leerstoelgroep, zoals de (tropische) mariene ecologie en waterkwaliteit, de theorie van complexe systemen, limnologie, en het gedrag en de gezamenlijke, complexe aquatisch ecologische effecten van chemische stoffen en andere stressoren tegen de achtergrond van klimaatverandering.