De Ballerina legt de laatste Quattroblocks (foto: Afsluitdijk).

De Ballerina heeft de laatste Quattroblocks gelegd op de doorgaande delen van de Afsluitdijk aan de Waddenzeezijde. Het Quattroblock is een innovatieve steenzetting die voor het eerst op de Afsluitdijk is toegepast. Het is een doorontwikkeling van de Basaltonzuil: een 6 tot 9-kantig betonnen element dat het natuursteen basalt nabootst. De Ballerina legde in de afgelopen twee jaar 1,2 miljoen stenen over 360.000 m2.

Om de Afsluitdijk te versterken bekleedt bouwconsortium Levvel (Bam, Van Oord, Rebel en Invesis)in opdracht van Rijkswaterstaat onder meer de dijk aan de Waddenzeezijde. Naast het Levvel-bloc, een speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkeld betonnen element, wordt hiervoor gebruik gemaakt van het Quattroblock. De naam ontleent zich aan zijn vorm waarbij vier zuilen met elkaar zijn verbonden.

Getest bij Deltares

Het Quattroblock is op schaal getest in de Deltagoot van Deltares. De resultaten toonden aan dat het Quattroblock 40 procent stabieler is dan de bestaande Basaltonzuil. Hierdoor kon in het ontwerp van de Afsluitdijk een relatief lage zuilhoogte worden toegepast. Dat heeft volgens Rijkswaterstaat grote voordelen ten aanzien van onder andere duurzaamheid, kosten en uitvoerbaarheid. Door een afwisselend gebruik van lage en hoge zuilen zijn ribbels op het talud gecreëerd. Hierdoor wordt de overslag van water over de dijk teruggebracht. Ook blijft de kruinverhoging relatief beperkt.