Lozingen uit de kassen in het Westland nog niet onder controle (foto: Mieke Bos).

De waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland is weliswaar minder slecht dan vier jaar geleden, maar nog steeds zwaar onvoldoende. Zo steeg het aantal bestrijdingsmiddelen boven-de-norm van 11 middelen in 2019 naar 18 middelen in 2020. De toename komt deels omdat er in 2020 op vijf bestrijdingsmiddelen is gescreend, die in 2019 nog niet werden gemeten. “Wij zijn bezorgd dat er nog meer onbekende bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater zitten”, zegt Hans Middendorp van AWP Delfland.

De Waterkwaliteitsrapportage 2020 van Delfland valt volgens Middendorp opnieuw tegen. Zo rapporteerde het Hoogheemraadschap vorig jaar nog juichend een verbetering van de waterkwaliteit, nu is de stemming in mineur.
Maar ook in 2019 was de waterkwaliteit onvoldoende. En wie door de oogharen kijkt, ziet een rechte lijn tussen 2017 en 2020. “Het beeld is al vier jaar hetzelfde: geen verslechtering maar zeker ook geen verbetering. Weliswaar beter dan in de periode ervoor, maar nog steeds zwaar onvoldoende”, stelt Hans Middendorp van AWP Delfland.

Ronduit slecht

AWP Delfland maakt zich al jaren druk om de slechte waterkwaliteit. De waterkwaliteit is weliswaar minder slecht dan vier jaar geleden, maar 18 bestrijdingsmiddelen boven de norm is ronduit slecht. Ook het College van dijkgraaf en hoogheemraden geeft dit toe: “in 2020 kwamen overschrijdingen van de normen voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen nog steeds voor. Daarbij troffen we ook weer nieuwe middelen aan. Dat is onnodig en niet acceptabel”.

Bestrijdingsmiddelen

In de Waterkwaliteitsrapportage concludeert Delfland dat de gevonden concentraties aan bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouwgebieden hoger uitvallen dan daarbuiten. Uiterlijk in 2027 wil de glastuinbouw nagenoeg emissieloos zijn. “Dan is het wel teleurstellend om te concluderen dat er de afgelopen vier jaar geen vorderingen zijn gemaakt. Blijkbaar is het erg moeilijk voor de kwekers om de puntjes-op-de-i te zetten?”, aldus Middendorp. Voor de slechte waterkwaliteit in zwemplas De Wollebrand wijst Delfland eveneens naar lozingen uit de glastuinbouw.

Vervuiler moet nu betalen

AWP Delfland wil daarom een ‘flinke tand’ bijschakelen. “Het Hoogheemraadschap moet meer bedrijfsondersteuning aan tuinders geven. Teelten zonder bestrijdingsmiddelen moeten de gangbare praktijk worden en spuiten echt een uitzondering.” Ook wil de AWP dat er meer controles komen. Zo maakte Delfland onlangs bekend dat met de nieuwste eDNA technieken precies kan worden nagegaan uit welke kas met tomaten of paprika’s een lozing van bestrijdingsmiddelen afkomstig is. AWP Delfland vindt dat de extra kosten voor extra bedrijfsondersteuning en extra controles moeten worden betaald uit een extra heffing voor de glastuinbouw.

Toxische druk

Helaas moeten dan ook ‘de goeden onder de kwaden lijden’, maar op basis van goede voornemens duurt het allemaal veel te lang, stelt Middendorp. Want zoals het nu gaat, is het oppervlaktewater in Delfland gewoon niet schoon in 2027, benadrukt hij. Daar komt nog bij dat de derde fase van de EU Kaderrichtlijn Water afloopt in 2027. Zonder een drastische vermindering van de toxische druk in de komende 2-3 jaar worden de EU-waterkwaliteitsnormen niet gehaald in 2027. “En dus moeten we als waterschap Delfland aan de bak. Wij steunen het College om nu door te pakken”.