In Nederland zijn er nu al meer dan 2000 bevers en ze nemen nog steeds in aantal toe (foto: H. Reed/Pexels).

Het knaagwerk van een bever in Almere haalde het NOS-journaal, maar er zijn meer plaatsen in Nederland waar de bever oprukt. De Algemene Waterschapspartij in Delfland is blij met de komst van het dier in hun gebied, maar stelt dat de ruimte wél beperkt is. Daarom wil de partij dat het hoogheemraadschap een protocol opstelt.

In heel Nederland zijn er nu al meer dan 2000 bevers en ze nemen nog steeds in aantal toe. Het was slechts een kwestie van tijd voordat de bever opdook in Delfland. Al een paar jaar zat er immers een familie bevers in het nabijgelegen moerasgebied ‘Land van Rhoon’ bij Rotterdam. Nu is in Delfland de eerste bever gefilmd, in de poldersloten tussen Ypenburg (Den Haag) en Nootdorp. Hetzelfde dier is waarschijnlijk eerder ook al gezien in de Schie bij het buurtschap Zweth ten noorden van Schiedam.

Vrees voor beverholen in dijken en kades
“Een paar bevers zijn leuk, maar de ruimte voor bevers is wel beperkt in ons volle Delfland”, stelt fractievoorzitter Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij (AWP). “Wij dragen de bever een warm hart toe en zijn blij met deze verrijking van de waternatuur. Maar natuurlijk wel zonder grote beverholen in onze dijken en kades, of in het talud van een snelweg!”

Protocol
De AWP wil er daarom bij het hoogheemraadschap van Delfland op aandringen om snel een beverprotocol op te stellen. In dat protocol moet onder meer worden vastgelegd hoe om te gaan met bevers bij toekomstige schade en overlast. En welke maatregelen Delfland kan nemen zodat afschot van bevers niet nodig zal zijn. De partij wil ook dat de muskusrattenvangers in het waterschapsgebied vanaf nu hun ogen open houden voor bevers.