Arnold Nijland beëdigd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman heeft Arnold Nijland beëdigd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij volgt Mark Strolenberg op als lid van de VVD-fractie. Strolenberg heeft het waterschapsbestuur verlaten omdat hij beëdigd is als lid van de Tweede Kamer. Nijland is sinds februari van dit jaar al actief als fractievolger van de VVD-fractie. Hij woont in Wesepe met zijn vrouw en zijn zoon op een akkerbouwbedrijf. Arnold Nijland is bij Roelofs Groep in Den Ham Manager Zandwinning en daarnaast beëdigd Rentmeester NVR.