Arjen Frentz gekozen tot voorzitter van EurEau Commission on Drinking Water


Arjen Frentz gekozen tot voorzitter van EurEau Commission on Drinking Water

Plaatsvervangend directeur Arjen Frentz van Vewin is onlangs gekozen tot voorzitter van EurEeau-commissie Drinking Water. EurEau is de Europese Federatie van nationale koepels van drinkwaterproducenten en waterzuiveringsbedrijven met leden uit 27 Europese landen. Eureau kent drie commissies die ieder op hun expertisegebied opkomen voor de gezamenlijke belangen en de positie van het Bestuur uitwerken. De Commissies zijn EU1 Drinkwater, EU2 Afvalwater en EU3 Juridische en Economische Zaken. Deze commissies bieden de gelegenheid aan de nationale koepels voor het delen van kennis en standpunten over de uitvoering van bestaande en nieuwe richtlijnen, kaders en strategieën.