ARCADIS werkt mee aan stormvloedkeringen Göteborg

Göteborg heeft vaak last van overstromingen. Het gevaar komt niet alleen vanuit de zee, maar ook door het water uit de rivier Göta, die door de stad loopt. Het onderzoek spitst zich toe op het plaatsen van twee stormvloedkeringen. Eén komt aan de zeekant, de ander stroomopwaarts bij een splitsing in de rivier Göta.

De combinatie met Sweco is via een openbare aanbesteding gekozen, onder andere omdat ARCADIS veel ervaring heeft met de realisatie van stormvloedkeringen. Vooral het werk in New Orleans en recentelijker ook in België voor de stormvloedkering Nieuwpoort hebben voor de opdrachtgever de doorslag gegeven.
,,Wij zien steeds meer internationale belangstelling voor onze waterkennis’’, licht algemeen directeur Gert Kroon van ARCADIS toe. ,,In toenemende mate zien we de effecten van klimaatverandering. Mede dankzij onze grote waterkennis kunnen wij goed helpen om dit soort problemen aan te pakken.’’