Arcadis start megaklus in ambitieuze klimaataanpak Polen

In opdracht van het Poolse ministerie van Milieu maakt Arcadis plannen voor 44 Poolse steden met meer dan 100 duizend inwoners. Arcadis gaat in dit project op grote schaal de ‘Resilience Pathway’-methode inzetten. Deze is eerder toegepast in onder meer Vejle, Pittsburg en Boston.

Brede context
Doel hierin is te inventariseren wat de klimaatuitdagingen zijn en te analyseren wat er moet gebeuren om klimaatveranderingen op te vangen. Vervolgens komen er adviezen voor de financiering en maken de onderzoekers duidelijk hoe de steden zich in de toekomst kunnen aanpassen. Elke stad ondergaat een test om te kijken naar de huidige klimaatbestendigheid. Dat is het uitgangspunt voor de vervolgstappen. “Wij denken in de volle breedte mee over alle aspecten van deze aanpak”, vertelt Van Raalten.
Bijzonder in de aanpak is volgens hem dat in een roadmap niet alleen de klimaatuitdagingen in kaart worden gebracht maar ook de bredere veranderingen en ambities. Van Raalten: ”We plaatsen klimaatadaptie in de context van de stad en gaan op zoek naar mogelijkheden om slim dingen te combineren.”

> afbeelding Arcadis

In het uitwerken van de diverse opties en het zoeken naar financiering worden in workshops alle betrokken geraadpleegd.

Technocratisch
Arcadis is al langer actief in Polen, onder meer rondom de twee grote rivieren, de Wisla en de Oder in een onlangs afgerond project van de nationale hoogwaterstrategie. In de nu gewonnen opdracht speelt volgens Van Raalten mee dat Arcadis met een eigen vestiging in Polen niet alleen de markt ter plekke goed kent maar ook ervaringen en voorbeelden uit andere landen kan inbrengen. Hij verwacht dat Polen “redelijk technocratisch’ naar de klimaatproblematiek zal gaan kijken.

Het project in Polen heeft een doorlooptijd van twee jaar. Van Raalten: “We gaan met regionale teams aan de slag. We beginnen klein met een paar steden en zorgen daarbij dat er een uniforme aanpak wordt gekozen.”

Grootschalig
De kans om in een keer plannen te maken voor 44 steden waarin dertig procent van de bevolking woont en waaruit de helft van het Poolse Bruto Binnenlands Product komt, noemt Van Raalten “heel bijzonder”. “Polen loopt hierin voorop. Ik ken geen ander land waar voor zoveel steden tegelijkertijd plannen worden gemaakt. Dat wij daaraan mogen bijdragen is supergaaf.”
De grootschalige aanpak betekent volgens Van Raalten dat de opgedane kennis en ervaring breed wordt ingezet. Ook internationaal gaat Arcadis de kennis met de aanpak in Polen delen, met name als partner van de 100 Resilience Cities van de Rockefeller Foundation.