Arcadis ondersteunt Water Authority Wuhan bij invoering klimaatprogramma

Wuhan is de snelgroeiende hoofdstad van de provincie Hubei. De stad met twaalf miljoen inwoners ligt bij de samenvloeiing van de Jangtsekiang en Hanrivier. De afgelopen jaren kwam Wuhan regelmatig in het nieuws door vervuiling van de rivieren door chemicaliën. De drinkwatervoorziening dreigde daardoor in gevaar te komen. 
“Het verbeteren van de waterkwaliteit is dan ook het meest urgente probleem waar de Water Authority voor staat”, vertelt Rijsdijk aan de telefoon. “Het is een van de vier pijlers van het nationale overheidsprogramma Sponge City. Dat richt zich, naast het verbeteren van de waterkwaliteit, ook op het voorkomen van wateroverlast door de klimaatverandering en waterhergebruik. Daarnaast zoeken de Chinezen naar oplossingen voor het toenemende droogteprobleem. De Chinese overheid heeft voor Sponge City 450 projecten gedefinieerd en 2,3 miljard euro gereserveerd.”

Oplossingen
Rijsdijk benadrukt dat Arcadis nog niet toe is aan het bedenken van mogelijke oplossingen voor alle problemen. “Wij gaan vooral de plannen beoordelen die de Chinezen tot nu zelf hebben bedacht om de stad klimaatbestendiger te maken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van meer groen en waterdoorlatende bestrating. Ook reviewen wij haalbaarheidsstudies, guidelines en 35 plannen van projectontwikkelaars.”
De lokale autoriteiten zijn volgens hem bijzonder geïnteresseerd in Nederlandse oplossingen om steden klimaatbestendiger te maken, zoals de waterbergingen in Rotterdam en het Rainproof project van Waternet in Amsterdam. Daarom brengt Waternet kennis in tijdens een aantal workshops in Wuhan.

Delegatie
De general manager wijst erop dat een Chinese delegatie uit Wuhan Nederland twee jaar geleden bezocht om een trainingsprogramma te volgen om te leren van de Nederlandse kennis en ervaring op het gebied van integrale planning en watermanagement. Ook namen ze een kijkje bij Nederlandse waterprojecten. Het doel van de training was om de Chinese stadsplanners en ontwerpers inzicht te geven in de typisch Nederlandse wijze van ruimtelijke planning en ontwerp waarin watermanagement een voorname rol inneemt.
Omdat het waterrijke Wuhan een grote verstedelijkingsopgave heeft, bezocht de delegatie Waterfronts NL.Dit initiatief bundelt de Nederlandse expertise op het gebied van wereldwijde waterfrontontwikkeling. De Chinese gasten waren zeer enthousiast over de specifieke Nederlandse kennis en ervaring op het gebied van integrale ruimtelijke planning en watermanagement. Ook vorig jaar bezocht een delegatie Nederland.

Contacten
Arcadis heeft volgens Rijsdijk vooral op het gebied van planologie al tien jaar goede contacten met de autoriteiten in Wuhan. “Ook mijn Nederlands-Chinese collega Wen Mei Dubbelaar beschikt er over een uitgebreid netwerk. Zo heeft zij in juni vorig jaar geregeld dat ik een presentatie mocht verzorgen op de lokale waterconferentie. Daarna zijn wij continu in gesprek geweest met de Water Authority over de mogelijkheid om ze te ondersteunen bij de invoering van het nationale klimaatprogramma.”
Na een kort en hevig tenderproces is Arcadis eind vorig jaar geselecteerd als adviseur van de Water Authority. “De komende 2,5 jaar ondersteunen vijftien Arcadis-experts de Chinezen met inhoudelijke kennis. Het grootste deel van het werk vindt in Nederland plaats, maar ook in China lopen de experts mee met lokale mensen”, legt Rijsdijk uit.

Vervolgopdrachten
Over de vergoeding voor het project laat de general manager zich niet uit, maar hij verwacht wel dat er in de toekomst vervolgopdrachten uit voortvloeien. “Bijvoorbeeld op het gebied van afvalwaterinzameling en -zuivering. Daarnaast zien wij kansen om bij te dragen aan het vergroten van de waterveiligheid van de twee rivieren die door de stad lopen. Ook het verbeteren van de waterkwaliteit kan nieuwe projecten opleveren.”