Arcadis maakt nationaal baggerplan voor zeehavens Colombia

Deze opdracht dankt Arcadis aan de samenwerking op het gebied van water tussen de Nederlandse en Colombiaanse overheid. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Colombiaanse Departement van Nationale Planning (DNP) financieren samen de opdracht.

Analyse
Arcadis werkt mee aan een volledige analyse van de bestaande situatie. Beoordeeld worden onder meer de techniek, logistiek, organisatorische (institutioneel en governance) en financiële aspecten en het omgevingsmanagement. Verder kijkt Arcadis naar noodzakelijke onderhoudsbaggerwerk op het gebied van verdiepingen en uitbreidingen. Uit deze analyse en een internationale vergelijking van baggertechnieken, re-handling van gebaggerd materiaal, vergunningen (omgeving) worden een visie en strategie ontwikkeld. Dit wordt uiteindelijk vastgelegd in het nationaal plan baggeren.

Toekomstvast baggerplan
“Om een toekomstvast baggerplan te maken moet veel verschillende informatie worden gecombineerd tot één uniform beeld’’, aldus algemeen directeur Gert Kroon van Arcadis in Nederland. “Met de aanwezige kennis van onder meer scheepvaart, (zee)bodemmorfologie en zeestromen is Arcadis bij uitstek de partij om een dergelijk lange termijnbeeld te genereren.’’

 Kustbescherming
Arcadis is al langer actief in Colombia. Zo voert het ingenieursbureau een consortium aan dat het ministerie van Milieu in Colombia adviseert bij de ontwikkeling van een masterplan ter bescherming van de Colombiaanse kust.