ARCADIS en Ramboll ondersteunen Deense kuststeden bij klimaatadaptatiestrategie

De Deense overheid richtte zich volgens Schellekens de afgelopen jaren vooral op maatregelen om wateroverlast door overvloedige regenval te voorkomen. Daar is de overheid echter van teruggekomen toen de binnenstad van Kopenhagen in 2013 bijna overstroomde als gevolg van een flinke zeestorm en een hoge zeespiegel. Bovendien is in het vijfde klimaatrapport van het IPCC de onzekerheid over de verwachte zeespiegelstijging en de toename van zeestormen een stuk kleiner geworden.

Multifunctionele oplossingen
Het toevoegen van waarde staat centraal in de oplossingen die ARCADIS en Ramboll gaan aandragen. Of zoals Schellekens het formuleert: “Het gaat om het identificeren en creëren van ‘moments of change’. Daarbij maken wij gebruik van kennis en ervaring in onze wereldwijde netwerk. Zo worden er momenteel in Japan dijken aangelegd waarop nieuwe bedrijvigheid kan plaatsvinden. En in New York bestaan plannen om door middel van landaanwinning aan de rand van Lower Manhattan het risico op overstroming te verminderen. Daardoor verhoog je niet alleen de vastgoedwaarde van Lower Manhattan maar schep je vooral ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen.” 
Positieve business cases
ARCADIS en Ramboll willen vooral positieve business cases opstellen om zo financiering uit de private sector aan te trekken. “Daarbij borduren wij voort uit de lessen die wij hebben geleerd uit ons Climate Adapation Financing Coastal Areas (CAFCA)-project, waarin met de steden Rotterdam, Amsterdam, Newcastle, Aveiro, Kopenhagen en Demak de Resilience Pathway wordt ontwikkeld en getest.Pensioenfondsen, institutionele beleggers, verzekeraars hebben steeds meer belangstelling om in klimaatprojecten  te investeren. Neem de toenemende interesse voor green bonds en climate bonds waarvan de inschrijvingen tegenwoordig snel overtekend zijn. Alleen gaat het geld nu voornamelijk naar de aanleg van bossen voor CO2-opslag en de aanleg van windmolenparken. Wij denken dat zeker de climate bonds zeer geschikt zijn om investeringen in klimaatadapatie-projecten te stimuleren”, aldus Schellekens. 
Strategische waarde
Het project vraagt tevens aandacht voor het zogenaamde ‘capacity building’, het creëren van de noodzakelijke kennis en vaardigheden bij de stakeholders. Daarvoor is Transitions Pathways Ltd. gecontracteerd. Uit het CAFCA-project blijkt dat een nieuwe en klimaatadaptie-inclusieve manier van stedelijke ontwikkeling vraagt om ‘high level acting.’ Hoewel het financieel gezien om een klein project gaat, is de strategische waarde voor ARCADIS volgens Schellekens groot. “Wij gaan nu de Deense overheid ondersteunen bij het creëren van passende voorwaarden, de zogenaamde Framework Conditions, voor het financieren en organiseren van initatieven voor klimaatadaptatie in relatie tot extreme weergebeurtenissen en zeespiegelstijging. Wanneer de Deense overheid hiervoor investeringen wil aantrekken uit de private sector moet dat natuurlijk wel passen in de wet-en regelgeving. Ook andere overheden zijn hierin geïnteresseerd.”