Arcadis en InTech Dike Security Systems richten Dijk Monitoring Nederland op

InTech Dyke Security Systems is gespecialiseerd in het meten en verzamelen van actuele data over het gedrag van waterkeringen onder uiteenlopende omstandigheden. Hiervoor gebruikt het bedrijf diverse innovatieve monitoringstechnieken, zoals infrarood sensoren, deformatiemetingen op basis van satellietbeelden, multispectraal metingen, grondradar, EM metingen, stereofotografie, 3D laser scanning en in-situ metingen.

Piping
Dijk Monitoring Nederland combineert de inzet van deze nieuwere meettechnieken met bestaande technieken met als doelstelling om deze data te combineren en te verwerken tot belangrijke informatie voor beheerders van waterkeringen. Zo moeten mogelijke problemen al in een vroeg stadium worden voorkomen. Denk daarbij aan het opsporen van kwelsituaties die kunnen leiden tot piping. 

Nieuwe informatie
Samen met de kennis en ervaring van Arcadis op het gebied van waterveiligheid, normeringen en toetsingen, geotechniek/waterbouw en integraal ontwerp van waterkeringen, levert Dijk Monitoring Nederland naar verwachting  nieuwe informatie voor betere advisering voor alle beheerders van waterkeringen. Het bedrijf gaat deze techniek ook internationaal uitrollen.