ARCADIS en ABWC bestrijden stankoverlast riolen en waterzuiveringen met milieuvriendelijk wondermiddel

Waterstofsulfide (H2S) in rioolleidingen is een goed gedocumenteerd probleem. In afvalwater dat lange tijd in het riool verblijft, ontstaan sulfiden. Dat leidt niet alleen tot stank in de vorm van de bekende ‘rotte eierengeur’. H2S is een giftig gas, neem alleen al de doden die regelmatig te betreuren zijn in de mestkelders van boeren. In combinatie met water vormt zich zwavelzuur, dat het cement in leidingen en andere rioolelementen aantast – dé oorzaak voor het vervangen van betonnen rioolbuizen. “Vaak bij gemalen, waar water wordt rondgepompt, ontstaat geurhinder. Omwonenden kunnen daar behoorlijk veel last van hebben”, zegt Frank van der Heijden, hoofd Adviesgroep Stedelijk Water en Riolering van ARCADIS. De middelen die tot nu toe werden gebruikt, zijn volgens hem onbevredigend. “De stank wordt verdund met lucht, wat weinig effectief is en ook nog eens energie kost, of met chemicaliën geparfumeerd, stoffen die ook weer tot irritaties kunnen leiden.”

Natuurlijke afbraak
A Blue World Company, kortweg ABWC, benaderde het adviesbureau met een oplossing die mogelijk wel kan werken. Dit in 2009 opgerichte Nederlands hightechbedrijf met het hoofdkantoor in Harderwijk is gespecialiseerd in de natuurlijke afbraak van bodem- en luchtvervuiling. Begonnen met het leveren van een middel om de bodem van golfbanen te verbeteren, levert ABWC onder meer de ingrediënten voor de ‘graszodendouche’ van Pokon en het product AnymaGic voor in paardenstallen, waar het de geuren elimineert die insecten aantrekken. Zo ontdekte het bedrijf dat zijn middel ook is te gebruiken voor het tegengaan van stankvorming in riolen. Dat de keuze op ARCADIS viel, is begrijpelijk gezien de brede expertise van het advies- en ingenieursbureau in watermanagement en riolering plus het uitgebreide netwerk in de nationale en internationale afvalwaterwereld. “We zijn complementair. Wij kennen de waterproblematiek. Zij hebben de deskundigheid in het toepassen van het middel. Ze hebben ervaring met doseren, wat belangrijk is want elke situatie is weer anders. Aanvankelijk waren we sceptisch, zeg ik eerlijk, maar we hebben ons laten overtuigen. Het bedrijf had al wat laten zien bij enkele waterschappen”, vertelt Van der Heijden.
Minimaliseren
Op zijn website benadrukt ABWC dat BM500™ een ongevaarlijk niet-chemisch en biologisch afbreekbaar middel is. De vieze lucht wordt gereinigd door ‘goede’ bacteriën te stimuleren. Er worden geen micro-organismen toegevoegd, het middel stimuleert de groei van natuurlijk aanwezige zuurstofproducerende bacteriën, zodat er pH-neutrale en aërobe (lees: schonere) omstandigheden ontstaan. Een proefproject is inmiddels uitgevoerd in het riool van de gemeente De Friese Meren. Dat was volgens Van der Heijden aantoonbaar succesvol. Een volgend project staat op stapel in Ede. Om het buitenland niet te vergeten. Er zijn verschillende prospects in Turkije. De telefoon kan elk moment gaan om de komst van een concrete afnemer in Izmir te bevestigen, aldus Van der Heijden. In Brazilië is een proefproject met BM500™ uitgevoerd in het aanvoerkanaal naar een rioolwaterzuivering in de nabijheid van woningen. “We hebben de stankoverlast kunnen minimaliseren.”
Symptoombestrijding
De afvalwaterspecialist wenst de onafhankelijkheid van ARCADIS te onderstrepen. “Onze voorkeur zal altijd uitgaan naar een eventueel mogelijke bronmaatregelen, zoals het aanpassen van het afvalwatersysteem of rioolrenovatie. Dat hebben we ook afgesproken met Blue World. Deze toepassing blijft symptoombestrijding. Je moet het middel immers toe blijven voegen. Vaak blijkt de inzet van BM500™ echter de enige effectieve en kostenefficiënte maatregel te zijn.” De samenwerking geeft in elk geval aanleiding de toepassing mee te laten dingen naar de Rioned Innovatieprijs 2015.