Aqua Nederland vakbeurs: meer exposanten dan ooit

Topsectoren zoeken elkaar op
Op de beursstand van het onderzoeksprogramma TKI Watertechnologie, tekenden boegbeeld Loek Hermans (links) van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en boegbeeld Hans Huis in ’t Veld (rechts) van de Topsector Water een samenwerkingsovereenkomst. Beide topsectoren willen nauwer gaan samenwerken op het gebied van microbieel veilig gietwater, waterhergebruik en het terugwinnen van nutriënten. 

Veel praktijkervaringen op seminars
Met het aansnijden van een taart markeerden directeur Hein Molenkamp van Water Alliance (links), directeur Frank Buijs van Envaqua (midden) en directeur Lennart Silvis van het Netherlands Water Partnership (rechts) de start van de Nationale Watertechnologie Week. Op alle drie beursdagen waren er meerdere seminars met veel presentaties over de praktijkervaringen bij de toepassing van nieuwe watertechnologie.

Pitches op Aqua lounge
De drie organisatoren van de vakbeurs, Envaqua, Water Alliance en Netherlands Water Partnership, hadden in het midden van de beurs een speciale stand ingericht, the Aqua Lounge, waar een aantal ondernemers iedere dag een pitch hielden. Accountmanager water Arjan Visser van I-real gaf een pitch over de nieuwe RealSense datalogger, die meetgegevens over waterkwaliteit en waterkwantiteit met een combinatie van LoRaWAN en 3G-communicatietechnologie kan versturen. Zo is er ook bereik  op plaatsen waar het mobiele (GPRS) netwerk niet toereikend is.

Carrière in de watertechnologie
Voor studenten was er een speciaal podium voor presentaties van bedrijven en organisaties over de arbeidsmarkt. Ralph Wesselink vertelde over het Nationaal Watertraineeship, dat jong talent enthousiast moet maken voor een carrière in de watersector. Trainees kunnen twee jaar een programma volgen waarbij ze gecoacht worden en praktijkervaring kunnen opdoen bij bedrijven en organisaties in de watersector.

Spannende tijden voor Wafilin
Voor senior director Harry van Dalfsen van Wafilin (rechts) zijn het spannende tijden. Het Concentrated Milk-systeem wordt op dit moment beproefd op de Diary Campus in Leeuwarden. Het systeem gaat het melkboeren mogelijk maken hun melk op de boerderij te concentreren en het volume tot de helft te reduceren, zodat ze kunnen besparen op koel- en transportkosten. Verder staat Wafilin aan de vooravond van een samenwerking met een Australisch watertechnologiebedrijf om wereldwijd een waterbehandelingssysteem van keramische membraanfiltratie uit te rollen, waarmee textielwasserijen hun afvalwater bij hoge temperatuur kunnen zuiveren.

Terugwinnen van grondstoffen uit water
Het centrale thema op de vakbeurs was het terugwinnen van energie en grondstoffen uit water. Het lukt drinkwaterbedrijven en waterschappen steeds beter om invulling te geven aan het sluiten van de kringloop. Op de stand van het onderzoeksprogramma TKI Watertechnologie 
presenteerde Jos Boere van KWR Watercyclus (links) iedere dag een ander thema. Op de eerste dag stond de samenwerking met de tuinbouw centraal, op de tweede dag de waterstofeconomie en op de derde dag de circulaire economie. Op de foto vertelt Leon Korving van Wetsus (rechts) over een nieuwe pilotinstallatie voor het terugwinnen van fosfaat uit ijzerfosfaatverbindingen in zuiveringsslib.

Nanofiltratie voor verwijderen van microverontreinigingen
Erik Roesink van NX Filtration (links) presenteerde op de vakbeurs zijn nieuwe capillaire nanomembranen, waarmee microverontreinigingen uit water verwijderd kunnen worden. Een speciale coating op de kunststof membranen heeft extreem kleine poriën, waardoor alle microverontreinigingen in het concentraat terechtkomen. Volgens Roesink kan het concentraat weer terug naar de waterzuivering worden geleid en zal de biologie van de zuivering zich geleidelijk gaan ‘specialiseren’ op de afbraak van die verontreinigingen. NX Filtration is onlangs begonnen met de productie van de eerste nanomembranen.

De volgende Aqua Nederland vakbeurs zal plaatsvinden op 13, 14, 15 maart 2018 en wordt wederom gecombineerd met de RioleringsVakdagen. De vakbeurs zal worden uitgebreid met meer milieutechnologie.