Aqua Dock: Proeftuin voor drijvend bouwen van start in Rotterdam

Aqua Dock is een innovatieve en experimentele test-, demonstreer- en productieomgeving op het gebied van bouwen op het water. Rotterdam besteedt hier veel aandacht aan. Zo is duurzaam bouwen op water één van de prioriteiten in de herontwikkeling van de Rotterdamse stadhavens. Tegelijkertijd biedt ervaring op dit gebied ook internationaal marktkansen. Ruim 75 procent van alle megasteden in de wereld is immers gebouwd in deltagebieden. Al deze steden hebben een gebrek aan ruimte en staan voor de uitdaging een antwoord te vinden op klimaatverandering en energieschaarste. Bouwen op water past daarom in een strategie voor adaptatie.

Drijvende stad
Het uiteindelijke doel van de initiatiefnemers, waaronder de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en Hogeschool Rotterdam, is een drijvende stad te realiseren. Daarvoor is echter een extra schakel in de keten nodig, die nu met Aqua Dock wordt gerealiseerd. “Woensdag vindt de kick-off plaats om aan te kondigen dat wij in mei met de bouw gaan starten”, licht Gabrielle Muris toe. “De backbone van Aqua Dock is een drijvende weg die eerder is ontwikkeld door Rijkswaterstaat en  aluminiumconstructieproducent Bayards. Daaraan komen kavels te liggen waar uiteenlopende bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen onder meer experimenten op het gebied van bouwen op het water kunnen uitvoeren.”

Drijvend hotel
Een van de beoogde experimenten is de aanleg van een drijvend hotel en een drijvende woning. Daarnaast gaat een bedrijf onderzoeken in hoeverre nanocoatings aanslag op schepen kan voorkomen. “Wij werken tevens samen met het valorisatieprogramma Water & Deltatechnologie waarvan de TU Delft de trekker is. Een van de experimenten die zij willen gaan uitvoeren richt zich op een drijvende waterkering. Bovendien stelt het valorisatieprogramma een kavel beschikbaar aan studenten en startende ondernemers om innovaties te testen.”

Buitenlandse belangstelling
Muris merkt in de praktijk dat veel bedrijven uit de watersector vooral opdrachten uit het buitenland halen. “Daarom is er veel behoefte aan een omgeving waarin zij innovaties kunnen laten zien aan opdrachtgevers. Met Aqua Dock spelen wij op deze behoefte in. Verder werken wij nauw samen met universiteiten en kennisinstellingen, zodat ondernemers die vragen hebben, deze weg kunnen leggen in onze ‘Community of Practice’ Drijvend Bouwen.” 
Ambities
Wethouder Alexandra van Huffelen licht aanstaande woensdag de Rotterdamse ambities met drijvend bouwen toe en de plaats die Aqua Dock daarin inneemt. Daarnaast onthult zij het eerste experiment van Aqua Dock: een afgedankte zeeboei van Rijkswaterstaat waarvoor kunstenaar Jorge Bakker een nieuwe bestemming heeft bedacht als Nederlands eerste drijvende boom. De 9,5 ton zware combinatie wordt woensdag te water gelaten. Als de constructie bestand blijkt tegen wind, golven en zout moet er volgend jaar bij de Kop van Zuid een drijvend bos komen.
Belangstellenden voor de bijeenkomst kunnen zich aanmelden via: www.rdmcampus.nl/aquadock