AQA levert installatie voor bestrijding van wateroverlast in Sevilla

AQA HydraSep installeerde samen met haar Spaanse partner Hidrostank een automatisch verlagende overstortdrempel in een grote overstortput in Dos Hermanas. De overstort is onderdeel van een megaproject in deze voorstad van Sevilla voor het bestrijden van wateroverlast. Bij de grootste buien wordt 22 m3 per seconde (79.200 m3/uur) afgevoerd. De drempel die normaal opstuwend water binnen het riool houdt, daalt bij overstortingen maximaal 0,50 m, waardoor overstromingen worden vermeden.

In opdracht van EMASESA (een organisatie vergelijkbaar met Waternet) paste AQA het oorspronkelijke ontwerp van de bijna 6 meter hoge put aan. Door toepassing van de OV-FLEX-DV kon de drempel versmald worden van 15 naar 8,50 m. Tevens is een oplossing verzorgd voor vermindering van de emissie van drijfvuil en grove delen. Wegens de zeer grote debieten kon de in Spanje gebruikelijke zeefinstallatie niet worden toegepast. AQA stelde een drijvend drijflaagschot voor, dat bij normale opstuwing het vuil binnen de stroomgoot houdt.

Het systeem functioneert zonder enige toegevoegde energie. De verlaging van de drempel wordt geregeld door de opstuwing in het rioolstelsel door overbrenging van het niveau van een vlotter op de kanteling van de drempel. Door de speciale constructie is er bij overstorting tot een debiet van 4 m3/s nauwelijks sprake van verhoging boven het normale drempelpeil; de netto energiehoogte is nihil.

De OV-FLEX-DV (in RVS uitvoering) is geproduceerd in de fabriek van Hidrostank in Noord-Spanje. Hier werd de mechanische constructie eind oktober getest op werking. Zodra de opstuwing het drempelpeil benadert, begint deze te kantelen. De grote debieten waarvoor deze constructie ook gemaakt is, zijn praktisch onmogelijk op volle technische schaal te testen. Met een kantelbak spoelsysteem kon echter wel het passeren van grote watermassa’s worden gesimuleerd. Hidrostank levert deze kantelbakken voor de spoeling van grote BBB’s. De vloedgolf van 5 m3 (in 1,5 seconde) werd door de OV-FLEX-DV zonder problemen verwerkt, waarbij deze geheel volgens de berekeningen verlaagde. Beelden van de fabriekstest geven een goede indicatie van de verwerking van grote debieten door het systeem.

Neem contact op voor meer informatie:

AQA HydraSep BV
072 562 8486 – info@aqa.nl