Apeldoorns bedrijf krijgt opdracht in Bosnië

Waterzuivering staat in Balkan nog in de kinderschoenen. Dat wat in Nederland normaal wordt geacht, namelijk bijna 100 % van het afvalwater wordt vergaand gezuiverd, is op de Balkan niet de praktijk. Het adviesbureau YUNIKO BV uit Apeldoorn is al een aantal bezig om verbetering in die situatie aan te brengen. Dat is niet eenvoudig. Desondanks zijn er periodiek successen te melden.

YUNIKO BV is vijf jaar gelden opgericht door twee ervaren adviseurs met ervaring in waterzuivering en energiewinning uit afvalstoffen en afvalwater. De eerste projecten waren gesitueerd in Kosovo. Met name bij bedrijven in de melkverwerking, kaas en andere melkproducten, zijn projecten uitgevoerd. Hierbij is vooral gekeken naar ingrepen in het proces die de milieusituatie verbeteren en een positieve (financiële) invloed op het productieproces hebben. Het is namelijk gebleken dat veel winst te boeken is door zuiniger om te gaan met schoonmaakmiddelen, door te zorgen voor minder productverliezen en door afval om te zetten in product. Onderzoek heeft aangetoond dat veel te veel schoonmaakmiddelen worden gebruikt. De bedrijven volgen de adviezen van de fabrikant. Vaak kan het zuiniger en met minder belasting voor het milieu. In Nederland is de zuivelsector erin geslaagd om melk te verwerken met minder dan 1 % productverlies. Op de Balkan is dit vaak in de orde van grootte van 5 %. Bij een melkprijs die niet heel erg verschilt van de prijs in West-Europa, gaat het al gauw om veel weggegooid geld. Maar niet alleen geld wordt weggegooid, ook de milieubelasting is groot. Een belangrijk restproduct van de kaasproductie is wei. Wei werd in Nederland in het verleden aan varkens gevoerd. Dat zal ten dele nog wel gebeuren, maar het opwerken van wei naar sportdrank is veel belangrijker geworden. Zo belangrijk, dat het meer opbrengt dan de kaas. Inmiddels is een bedrijf in Kosovo bezig ook drankjes te produceren. Bij een ander bedrijf is een installatie gerealiseerd om biogas uit wei te winnen.

Inmiddels worden ook projecten gerealiseerd in Albanië, Noord-Macedonië en Servië.

Onlangs heeft YUNIKO BV, samen met het Belgische bedrijf Trevi uit Gentbrugge, in Bosnië en Herzegovina een groot contract gesloten voor de bouw van een biologische waterzuiveringsinstallatie bij een lokale industrie. Voor zover kan worden nagegaan de eerste bij een bedrijf. In het verleden zijn reeds diverse installaties bij bedrijven neergezet. Echter, vrijwel geen van die installaties werkt. De kennis om de installaties te bedienen ontbreekt. De kennisoverdracht wordt een belangrijk onderdeel gaat in dit project.