Anti-stankmiddel BM500 zorgt voor minder geuroverlast riolering Ede

De stankoverlast in riolen is vaak hardnekkig en leidt steevast tot aantasting van betonnen rioolbuizen. Zo ook in de gemeente Ede, waar de inwoners aan de Nieuwe Kazernelaan regelmatig last hebben van stank uit de riolering. De bekende ‘rotte eierengeur’ ontstaat door de vorming van sulfiden in afvalwater dat lange tijd in het riool blijft. In combinatie met water vormt zich zwavelzuur, dat het cement in leidingen en andere rioolelementen aantast-dé oorzaak voor het vervangen van betonnen rioolbuizen, tekende WaterForum eerder op uit de mond van Frank van der Heijden, hoofd Adviesgroep Stedelijk Water en Riolering van ARCADIS.

Biologisch afbreekbaar middel
Na een succesvol verlopen proefproject in het riool van de gemeente De Friese Meren, heeft nu ook de gemeente Ede gebruik gemaakt van BM500 om de stankoverlast van de riolering te bestrijden. Het volgens ABWC ongevaarlijk niet-chemisch en biologisch afbreekbaar middel reinigt de vieze lucht door ‘goede’ bacteriën te stimuleren. Er worden geen micro-organismen toegevoegd, het middel stimuleert de groei van natuurlijk aanwezige zuurstof producerende bacteriën, zodat er pH-neutrale en aërobe (lees: schone) omstandigheden ontstaan.
Bestrijding stankoverlast Ede
BM500 is nu ook met succes toegepast in het rioolgemaal Zuid Ginkel in Ede om de stankoverlast te bestrijden, melden de gemeente Ede, A Blue World Company en ARCADIS. Daar werd van oktober tot en met november vorig jaar het middel toegevoegd aan het afvalwater in het rioolgemaal. De dosering BM500 is afgestemd op het aanwezige debiet, de afvalwatersamenstelling en de sulfiden-concentratie nabij het lozingspunt. Daartoe is in eerste instantie de 0-situatie bepaald door gedurende een bepaalde periode de sulfiden-concentratie te meten nabij het lozingspunt, zonder de dosering van BM500.

Stankklachten aanzienlijk verminderd
Na het vaststellen van de juiste benodigde hoeveelheid BM500 is gestart met de dosering. Het effect hiervan was volgens de betrokken partijen vrijwel direct zichtbaar op de aanwezige sulfiden-concentratie. Tijdens de tweede meetperiode is een verwijderingsrendement bereikt van 97%, waarbij de gemiddelde sulfiden-concentratie is teruggebracht van 60 PPM naar 2 PPM. Hiertoe was een dosering BM500 benodigd van 1:3000. Oftewel: aan elke m3 afvalwater is circa 300 ml BM500 toegevoegd. 
BM500 is volgens de gemeente Ede, A Blue World Company en ARCADIS dan ook een prima middel gebleken om de rioleringsgeur te bestrijden. De sulfiden-concentraties zijn duidelijk teruggebracht naar acceptabele waarden, waardoor de meldingen van stankklachten aanzienlijk zijn verminderd.