Antea Group stelt masterplan op voor westelijke oever Panamakanaal

 
Het masterplan geeft invulling aan de ontwikkeling van een 1200 hectare groot gebied langs het kanaal aan de kant van Grote Oceaan.  Antea Group bepaalt het strategische kader, beoordeelt het gebied en voert een marktanalyse uit. Daarnaast wordt in het plan een raamwerk voor commerciële en industriële activiteiten opgesteld en uitgewerkt. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden van op- en overslag van grondstoffen zoals LNG en de verwerking van grotere vrachtvolumes. 

Modernisering 
Het Midden-Amerikaanse Panama werkt volop aan de uitbreiding van zijn kanaal. Het land wil zich met dit megaproject profileren als logistiek knooppunt voor het hele continent. Verbreding en verdieping van de vaarweg en de bouw van nieuwe sluizen maakt het kanaal toegankelijk voor de grootste containerschepen ter wereld. ACP houdt zich namens de regering bezig met de exploitatie, het onderhoud en de modernisering van het kanaal. 
Antea Group werkt vanuit Nederland en Colombia aan het masterplan. Belangrijke projectpartners zijn Stig en CroonenBuro5.  

Richard Smallegange (stafgroepmanager Internationaal) namens Antea Group en Dr. Ricardo Ungo namens ACP tijdens de startbijeenkomst  op 10 augustus