Antea Group moderniseert website Helpdesk Water

Helpdesk Water ondersteunt waterprofessionals bij de overheid en de markt. Op de website staan diverse dossiers met informatie. Niet enkel wet- en regelgeving wijzigen regelmatig, maar ook inzichten in het waterbeheer. Zo is voor waterkwaliteit lange tijd sterk gekeken naar de chemische kant ervan waarbij de ecologie een minimale rol had. De waterbeheerders hebben daar een inhaalslag in gemaakt met de komst van onder andere de Kaderrichtlijn Water. De website van de Helpdesk Water loopt achter deze ontwikkelingen aan. Ook nieuwe thema’s zoals verzilting door klimaatverandering en microplastics waren tot nu toe onderbelicht gebleven. Daarom gaat Antea Group het dossier emissiebeheer op haar website moderniseren in een dossier waterkwaliteit.