Annemieke Nijhof wordt algemeen directeur Deltares

Annemieke Nijhof (54) wordt de nieuwe algemeen directeur van Deltares. Zij gaat per 1 oktober 2020 aan de slag bij het kennisinstituut. Nijhof volgt Erik Janse op, die de functie waarnam nadat Maarten Smits deze vanwege gezondheidsredenen moest neerleggen.

Annemieke Nijhof was als directeur-generaal Water bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu Infrastructuur en Waterstaat) verantwoordelijk voor het waterbeleid in Nederland. Ze was medegrondlegger van het Deltaprogramma, de Deltawet, het Bestuursakkoord Water en de Topsector Water. Vervolgens werkte ze in het bedrijfsleven als president-directeur van advies- en ingenieursbureau Tauw. Ze is sinds juni 2019 ook boegbeeld van de Topsector Water & Maritiem en voorzitter van het Netherlands Water Partnership (NWP).

‘Grote uitdagingen’
Nijhof kijkt uit naar haar start bij Deltares: “Klimaatverandering en een gezonde leefomgeving zijn in Nederland, maar ook wereldwijd grote uitdagingen. Vandaag de dag ervaren we vooral de gevolgen van de droogte, maar ook het risico van overstromingen vraagt permanente alertheid. De roep om wetenschappelijk onderbouwde kennis is dan ook nog nooit zo groot geweest als nu. Daaraan kan Deltares vanuit het perspectief van water en ondergrond een stevige bijdrage leveren. Ook de positie als internationaal topinstituut biedt kansen voor versterking van de internationale impact.”

De directie van Deltares bestaat per 1 oktober 2020 naast Annemieke Nijhof uit Ron Thiemann en Erik Janse.