Annemieke Nijhof wordt zowel voorzitter bij het NWP als boegbeeld van de Topsector Water & Maritiem. (foto: NWP).

Annemieke Nijhof wordt met ingang van 1 juni 2019 voorzitter van het Netherlands Water Partnership (NWP). Zij volgt Sybe Schaap op, die sinds 2011 NWP-voorzitter is. Per 1 juni 2019 vervangt Nijhof tevens Hans Huis in ’t Veld als nieuw boegbeeld van de Topsector Water & Maritiem.

Annemieke Nijhof heeft een brede bestuurlijke- als een waterachtergrond. Nijhof was tot november 2018 CEO bij advies- en ingenieursbureau Tauw. Daar maakte ze zich binnen Europa sterk voor milieuadvies en een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en werkte zij eerder aan bodem- en rond watervraagstukken. Als Directeur-Generaal Water bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu Infrastructuur & Water) was ze verantwoordelijk voor het waterbeleid in Nederland. Ze was medegrondlegger van het Deltaprogramma, de Deltawet, het Bestuursakkoord Water en de Topsector Water.

Nevenfuncties
Op dit moment is Annemieke Nijhof ook voorzitter van de sectortafel Mobiliteit bij het klimaatakkoord, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Evides, lid Raad van Commissarissen van de Nederlandsche Bank en lid van de Raad van Toezicht bij het KNMI.

Ambitie
Annemieke Nijhof over haar benoeming bij NWP: “Mijn benoeming als voorzitter bij het NWP past bij mijn persoonlijke ambitie om in deze fase van mijn loopbaan al mijn ervaringen te verknopen en in te zetten voor mijn idealen. Al tijdens mijn studie als chemisch technoloog aan de Universiteit Twente heb ik gewerkt aan drinkwaterprojecten in Indonesië en wist toen dat water het verschil uitmaakt in de kwaliteit van leven. In mijn bijna dertig jarige loopbaan heb ik altijd gewerkt aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving en ik voel me thuis in een wereld die kennisintensief is, gericht op samenwerken en gedreven om de Nederlandse waterkennis wereldwijd in te zetten voor het realiseren van de sustainable development goals.”