Annelies Freriks en Chris Backes benoemd als hoogleraar Omgevingsrecht

Beiden zijn benoemd als hoogleraar Omgevingsrecht, in het bijzonder natuurbeschermingsrecht bij de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie van het departement Rechtsgeleerdheid aan de Faculteit Recht, Economie, Bestuur, en Organisatie. 

Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law
Beide hoogleraren zijn verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) en doen in een multidisciplinaire context onderzoek naar het omgevingsrecht in internationale, Europese en nationale context.
De focus van hun onderzoek ligt op het omgevingsrecht in brede zin met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en sluit daarmee aan op twee van de strategische thema’s van de Universiteit Utrecht (Sustainability en Instituties voor Open Samenlevingen). Met de benoeming van beide nieuwe hoogleraren beschikt UCWOSL over expertise over de volle breedte van het Omgevingsrecht. 

Annelies Freriks
Prof. dr. mr. Annelies Freriks (1967) is ruim 25 jaar werkzaam op het gebied van het internationale, Europese en nationale omgevingsrecht in brede zin, met een focus op het natuurbeschermingsrecht, milieurecht, waterrecht en stoffenrecht. Zij promoveerde in 1994 op een proefschrift over de bescherming van grensoverschrijdende watersystemen. 

Chris Backes
Prof. dr. C.W. Backes (1959) werkt sinds 1988 op het terrein van het internationale, Europese en Nederlandse omgevingsrecht, waaronder vooral het milieurecht (afvalstoffenrecht, luchtkwaliteit en andere thema’s) en het natuurbeschermingsrecht. Zijn onderzoeken zijn vaak (mede) rechtsvergelijkend van aard.