De meeste baggerwerkzaamheden konden dankzij de verruiming van de PFAS-normen eind 2019 worden hervat. (foto: Wikimedia Commons).

Volgens de Vereniging van Waterbouwers en Cascade is de kans klein dat er versoepelingen aankomen in het definitieve handelingskader PFAS. Afgelopen zomer zagen zij het conceptplan al in, maar dat gaf weinig hoop op versoepelingen in de normen.

Ondanks dat er weinig nieuws over voorbijkomt, zijn de problemen rond PFAS nog steeds niet opgelost. Grond met PFAS mag niet zomaar verplaatst of bewerkt worden, omdat de vervuiling dan toe kan nemen. Voor 23 procent van de bouwers is PFAS nog steeds van invloed op de bedrijfsvoering, blijkt uit de Bouwmonitor van Cobouw en USP Marketing Consultancy.

Uitstel projecten

De vereniging van Waterbouwers geeft aan dat sommige projecten bewust zijn uitgesteld in de hoop dat het definitieve handelingskader straks versoepelingen bevat. Als de huidige normen niet worden aangepast, kan dat werk echter nog steeds niet worden voortgezet. Zo blijft de norm voor het toepassen van grond op de landbodem op 1,4 microgram, voor water in diepe plassen blijft de waarde 0,8 microgram en voor bagger op de kant geldt straks de huidige 3/7/3-norm.

Baggeraars

Door de norm voor onder ander ondergrondwatertoepassingen in juli 2020 voor de tweede keer te verhogen creëerde de minister ruimte voor grondverzet en baggerwerkzaamheden. Maar de verhoogde 0,8-norm geeft alsnog problemen voor baggeraars. Daardoor kan 50 procent van de rivierbaggerspecie alleen nog maar naar de stort worden gebracht, is de verwachting van directeur Andrea Vollebregt van de Vereniging van Waterbouwers in vakblad Cobouw. Dit brengt extra transportkosten, extra CO2-uitstoot en een fikse kostenstijging met zich mee. Een nieuwe PFAS-crisis ligt volgens de sector dan ook opnieuw op de loer.

Uniforme norm

Er is in de sector behoefte aan duidelijk beleid. Nu gelden er verschillende achtergrondwaardes afhankelijk van de omstandigheden. Als het aan de brancheverenigingen ligt, is er allereerst een reële toepasbare norm nodig. Stel 3/7/3-microgram voor zowel de landbodem als watertoepassing minimaal gelijk, is hun voorstel.

Regeling Bodemkwaliteit

Overheden werken aan het definitieve handelingskader PFAS, dat opgenomen kan worden in de regeling Bodemkwaliteit. In 2019 stelde de minister voor Milieu en Wonen een Taskforce PFAS in, die knelpunten in het grondverzet en baggerwerk als gevolg van PFAS moet oplossen. Naar verwachting komt er begin december meer duidelijkheid van de Tweede Kamer.