Andrea Vollebregt nieuwe directeur Vereniging van Waterbouwers

Andrea Vollebregt is op 1 januari 2020 gestart als nieuwe directeur van de Vereniging van Waterbouwers. Zij volgt hiermee Edwin Lokkerbol op, die ruim vijf jaar directeur van de vereniging is geweest.

Vollebregt (39) werkt sinds mei 2019 als senior-adviseur Markt voor de vereniging. Daarvoor was zij onder meer tien jaar werkzaam voor het Havenbedrijf Rotterdam als manager External Affairs Duitsland.

Andrea Vollebregt is blij met haar benoeming: “Ik kijk er naar uit me nog breder in te zetten voor deze sector, die een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor de BV Nederland, maar die ook aan de vooravond staat van grote veranderingen.”

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptatie. Volgens de vereniging hebben de waterbouwers de kennis en kunde in huis om een belangrijke bijdrage te leveren aan de gestelde doelen. “Belangrijk daarbij is om deze thematiek in de praktijk en de samenwerking met de opdrachtgevers verder vorm te geven”, stelt Hendrik Postma, de voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers. “Ook het actuele internationale en nationale politieke speelveld, met thema’s als stikstof, PFAS en de Europese Green Deal, vragen om een stevige belangenbehartiging. Het bestuur heeft er het vertrouwen in dat Andrea Vollebregt de juiste persoon is om dit succesvol gestalte te gaan geven.”