De Upfall Shower met sauna (foto: Upfall Shower).

Een Amsterdams hotel mag geen waterbesparende Upfall Shower plaatsen. Volgens de Inspectie ILT staat de Drinkwaterwet dit niet toe omdat er kans op bacteriële besmetting is. Directeur-eigenaar Marco ter Meer van producent Beter Bad wijst op een rapport van KWR waaruit zou blijken dat er geen verhoogd risico voor de volksgezondheid is.

De Upfall Shower maakt gebruik van relatief eenvoudige technologie. Zo wordt het gebruikte douchewater eerst gefilterd via een microfilter; voor haren en grotere vuildeeltjes. Voor het bestrijden van micro-organismen vindt vervolgens nog UV-desinfectie plaats. Per minuut wordt 1 à 2 liter schoon, verwarmd water toegevoegd om het douchewater op temperatuur te houden. Volgens de producent kan dit een besparing opleveren to 90% op water, gas en/of elektra, afvalwater en CO2.

Dwangsom
In 2015 was het eerste prototype van de Upfall Shower gereed. Vervolgens kwam het product in handel werd de Upfall Shower genomineerd voor een TEDX Award. Particulieren kunnen de douche aanschaffen, maar hotels en andere openbare instellingen mogen het apparaat nog niet plaatsen. Zo plaatste in 2016 het Hajé hotel in Joure als eerste hotel in Nederland de water-en energiebesparende douche. Een paar weken laten stond de inspectie ILT op de stoep en moest het hotel de douche verwijderen op last van een dwangsom.

Gezondheidsrisico’s
Een Amsterdams hotel met de ambitie om energie-neutraal te zijn, kan de douche vooralsnog ook niet plaatsen. Het hotel heeft de Upfall Shower nodig om haar duurzaamheidsambities waar te maken. In het recent verschenen jaarverslag van Inspectie ILT staat dat de toepassing in collectieve drinkwatersystemen, zoals hotels, tot gezondheidsrisico’s kan leiden. De Inspectie ILT wijst er op dat de Upfall Shower onder de huidige drinkwaterregelgeving niet is toegestaan. Daarom zal de ILT bij de toepassing van dit systeem handhavend optreden.

Tijdelijke ontheffing
Ter Meer wijst op het rapport van het KWR waaruit zou blijken dat er geen verhoogd risico voor de volksgezondheid is. Bovendien is Ter Meer in gesprek met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken om ervoor te zorgen dat de water- en energiebesparende douche ook in openbare gelegenheden kan worden geplaatst. Doel is om een tijdelijke ontheffing te krijgen om de veiligheid langere tijd te kunnen monitoren.