Waterbox
Amsterdamse burgers gaan met een ‘Waterbox’ zelf het water in de stad onderzoeken (foto: Waternet).

In de maanden juli en augustus krijgen Amsterdamse burgers de kans om met een ‘Waterbox’ zelf het water in de stad te onderzoeken. Voor ‘Het Schone Waterexperiment’ worden vijfhonderd deelnemers gezocht. Initiatiefnemers van het experiment zijn Deltares, WUR, KWR, AMS Institute, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en kunstenaar Pavèl van Houten.

Van 5 juli tot en met 8 september gaan vijfhonderd Amsterdammers als burgerwetenschappers aan de slag om de kwaliteit van het water in de stad te onderzoeken. In de Waterbox zitten allerlei experimenten waarmee bijvoorbeeld het doorzicht, de geur, de kleur en zelfs de smaak van grachtenwater kunnen worden onderzocht. Testen kan elke week op dezelfde plek, of juist steeds op andere locaties in de stad. De deelnemers leren zo meer over de waterkwaliteit in Amsterdam.

De laatste jaren is het water in de grachten, sloten, vijvers en vaarten in Amsterdam volgens Waternet veel schoner geworden. Zeker in de zomer maken de bewoners van de stad volop gebruik van dat water. De waterkwaliteit kan echter nadelig worden beïnvloed door bijvoorbeeld warm weer of hevige regenbuien. Onder dergelijke omstandigheden kan er meer algengroei zijn of overstromen de riolen soms. De initiatiefnemers hopen met Het Schone Waterexperiment de waterkwaliteit in de stad beter in beeld te brengen.

Meer en sneller inzicht in de waterkwaliteit
In het experiment meten bewoners van Amsterdam samen met wateronderzoekers van Deltares, WUR, KWR, AMS Institute, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en kunstenaar Pavèl van Houten hoe schoon het water in de grachten, sloten, vaarten en vijvers van Amsterdam deze zomer is. Omdat dankzij de medewerking van de burgers nu op veel meer plekken en tijdstippen in de stad tegelijk gemeten kan worden, is het volgens de betrokken partijen mogelijk om veel meer en sneller inzicht in de kwaliteit van het water te krijgen.

Het inschakelen van vrijwilligers bij metingen is niet nieuw. In Nederland zijn bijvoorbeeld al veel vrijwilligers betrokken bij het waarnemen van de natuur en biodiversiteit, zoals bij de nationale tuinvogeltelling of het meten van de uitstoot van fijnstof. Hun bijdragen zijn van grote waarde voor de wetenschap. Voor deze betrokkenheid van vrijwilligers bij wetenschappelijk onderzoek bestaat een term: citizen science, ofwel burgerwetenschap. Het verzamelen van data over de natuur door burgers gebeurt nergens in Europa zo veel als in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Inschrijven en Waterbox ophalen
Inschrijven kan op www.hetschonewaterexperiment.nl. Op 5 juli is er een startbijeenkomst op het hoofdkantoor van Waternet, waarbij de deelnemers in het experiment de Waterbox kunnen ophalen. Het experiment wordt afgesloten tijdens het Weekend van de Wetenschap, op 7 en 8 oktober.