Na het succes van 2017 gaan Amsterdammers ook deze zomer weer de waterkwaliteit van Amsterdam meten tijdens Het Schone Waterexperiment. In de maanden juli, augustus en september krijgen Amsterdammers de kans om zelf het water in de stad te onderzoeken. Voor Het Schone Waterexperiment worden 500 enthousiaste deelnemers gezocht. Vanaf de startbijeenkomst op 10 juli kunnen de deelnemers aan de slag met verschillende experimenten. Initiatiefnemers van het experiment zijn Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waternet en kunstenaar Pavèl van Houten.

Waterbox met vijf experimenten
Net als vorig jaar kunnen bewoners van Amsterdam deze zomer, van 10 juli tot eind september, meedoen aan Het Schone Waterexperiment. Ze krijgen daarvoor een eigen waterbox mee naar huis. Dit jaar zitten daar vijf experimenten in. Daarmee meten ze de hoeveelheid algen in het water, het aantal e.coli-bacteriën, de groei van waterplanten, de waterdiepte en zes chemische waterparameters. Al deze experimenten dragen bij aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van het water in de grachten, sloten, vijvers en vaarten van Amsterdam.

Regen en warmte van invloed op waterkwaliteit?
Waternet werkt hard aan het schoon houden van het oppervlaktewater in Amsterdam. De laatste jaren is het water in de grachten, sloten, vijvers en vaarten in Amsterdam veel schoner geworden. Zeker in de zomer maken de bewoners van de stad hier dan ook volop gebruik van.

Het warme weer maar ook hevige regenbuien kunnen er voor zorgen dat het water tijdelijk minder schoon is. Denk bijvoorbeeld aan meer algengroei of riolen die overstromen. Dit jaar vragen we de deelnemende onderzoekers dan ook om de experimenten meerdere keren uit te voeren op dezelfde locatie. Zo kunnen we goed zien wat een hevige regenbui en warmte doen met de kwaliteit van het water

Citizen Science
Met Het Schone Waterexperiment wordt wetenschap naar de bewoners van de stad toegebracht. Het waterschap krijgt sneller inzicht in de waterkwaliteit en het vergroot het waterbewustzijn onder de deelnemers. Ook doordat deelnemers hun ervaringen met elkaar kunnen delen tijdens het meten.

Aanmelden
Aanmelden kan via www.hetschonewaterexperiment.nl/amsterdam