Het drijvende grondstoffenstation komt te liggen in het Johan van Hasseltkanaal in Buiksloterdam. (foto: Wikimedia Commons).

De wijk Buiksloterham in Amsterdam Noord krijgt in 2018 een drijvende rioolwaterzuivering waar fosfaat en biogas worden teruggewonnen. In dit zogenaamde grondstoffenstation worden in de toekomst mogelijk ook medicijnen en hormonen uit het afvalwater gehaald. Het nieuwe rioolwaterstation komt op een drijvende betonnen ark in het Johan van Hasseltkanaal te liggen.

De bewoners die aan het grondstoffenstation leveren, gaan gebruikmaken van waterloze vacuümtoiletten. Deze toiletten verbruiken veel minder spoelwater en de afvalstroom is daardoor ook geconcentreerder. Voor het terugwinnen van grondstoffen wordt het zwart water (ontlasting en urine) direct gescheiden van ander huishoudelijk afvalwater. Het teruggewonnen fosfaat zal worden omgezet in de meststof struviet voor bijvoorbeeld de bemesting van een voetbalveld in de buurt. Het biogas wordt gebruikt om het grondstoffenstation energieneutraal te maken.

Subsidie
Waternet bouwt het nieuwe drijvende station en legt hiervoor een nieuwe riolering aan dat werkt onder vacuüm. Het waterbedrijf doet dat namens de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Woningcorporatie de Alliantie en Schoon Schip sluiten hier gezamenlijk 600 nieuwbouwwoningen op aan. Het project heeft, vanwege de circulaire ambities, een Europese subsidie gekregen.

Grondstoffenstation
Het grondstoffenstation wordt volledig energieneutraal en voldoet aan alle milieueisen. Met de bouw van dit circulaire, decentrale station wordt onderzocht of het mogelijk is om op grotere schaal uit afvalwater dat bij de bron wordt gescheiden, grondstoffen en energie terug te winnen tegen lagere kosten. Een aanpak die duurzamer en doelmatiger is en effectiever kan zijn dan bij een centrale rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Living lab
Bij nieuwe sanitatie wordt het afvalwater van huishoudens gescheiden bij de bron. Er ontstaat een stroom zwart water (rioolwater) en grijs water. Uit het zwarte water wordt fosfaat teruggewonnen. In de toekomst wordt onderzocht of medicijnresten en hormonen uit het zwarte water gehaald kunnen worden. In 2015 hebben het Waterschap AGV, samen met 18 andere partijen, het manifest Buiksloterham ondertekend. Daarmee werd de wijk een ‘Living Lab’ voor een circulaire wijk. Het waterschap, Amsterdam, woningcorporatie de Alliantie en Schoonschip werken samen om nieuwe sanitatie te ontwikkelen.