Amsterdam: nieuwbouw moet 60 mm regenwater kunnen opvangen

Amsterdam krijgt de komende jaren vaker te maken met extremer weer door het veranderende klimaat. Van hittegolven en periodes van droogte tot hoosbuien en overstromingen. Hoe Amsterdam en de waterschappen zich hierop voorbereiden, staat in de recent verschenen Strategie Klimaatadaptatie. Opvallend voorstel: nieuwbouw moet 60 mm regenwater kunnen opvangen.

De gemeente Amsterdam en de drie waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Hollands zetten in het 50 pagina’s tellende document Noorderkwartier en Rijnland ‘een stip op de horizon’ voor een klimaatbestendige stad. Doel is om in 2050 zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het veranderende klimaat. De partijen stellen nog geen nieuwe plannen op, maar de strategie vormt wel de eerste stap hiertoe.

Hitte heeft grote impact
Uit de strategie blijkt dat hitte een grote impact op de stad heeft. Al het steen slaat de warmte op en houdt het vast. Op warme dagen is het in een grote stad als Amsterdam wel 5 graden warmer dan daarbuiten. Dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. En er kan schade ontstaan aan de infrastructuur.
De droge zomer in 2018 zorgde voor 3,5 miljoen euro schade in de openbare ruimte. Ook kan een lage grondwaterstand leiden tot problemen met funderingen. Bij hoosbuien ontstaat juist waterschade doordat huizen en wegen onder water komen te staan. En bij overstromingen zijn gebieden als Westpoort en de Watergraafsmeer kwetsbaar door hun lage ligging.

Stad regenbestendig maken
De gemeente en de waterschappen zijn al hard aan de slag met het regenbestendig maken van de stad. Zo pakken ze kwetsbare gebieden versneld aan en stimuleren ze mensen om hun tuin niet meer dicht te tegelen. Daarnaast zijn de partijen bezig met oplossingen, zoals het aanleggen van slimme blauw-groene daken met een grote waterberging.

Een opvallend voorstel is dat nieuwbouw voortaan zo wordt ontworpen, dat er 60 millimeter regenwater kan worden opgevangen. Het water dat bij extreme regenbuien wordt afgevangen, kan dan weer worden gebruikt bij droogte. Bewoners kunnen tot 1 april hun mening geven over dit voorstel.

De Strategie Klimaatadaptatie wordt daarom de komende tijd uitgewerkt in concrete stappen. In oktober zal Amsterdam een week in het teken staan van klimaatadaptatie vanwege de Climate Adaptation Summit die in Amsterdam plaatsvindt.