Amerikanen maken brandstof uit zeewater

Dit bericht staat op de website van Discovery Channel. De onderzoekers denken met deze technologie een enorme doorbraak te hebben bereikt. De bedoeling is om de brandstof al snel in grote hoeveelheden te gaan produceren. De brandstof zou zonder dat er aanpassingen nodig zijn door schepen en vliegtuigen gebruikt kunnen worden. Bij voldoende financiering zou de methode commercieel rendabel kunnen zijn tussen 2021 en 2024.