Ambities nieuwe NKWK: Nationaal Kampioen Deltamanagement worden en daarmee de wereld veroveren

Het doel van de startconferentie, die meer dan 450 deelnemers trok, was te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe samenwerkingsverbanden en bundeling van onderzoeks- en innovatieprogramma’s voor het vinden van praktische antwoorden op vragen op het snijvlak van water- en klimaat.

De startconferentie trok meer dan 450 deelnemers  foto Maartje Strijbis

Volgens Jan Hendrik Dronkers (DG Rijkswaterstaat) en Luc Kohsiek (voorzitter bestuur STOWA en dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) is deze versterkte vorm van samenwerking noodzakelijk voor een succesvolle aanpak van de huidige en toekomstige wateropgaven. In Nederland én elders in de wereld. De inhoudelijke focus van het NKWK ligt op waterveiligheid, zoetwatervoorziening, zee- en kustbeleid en ruimtelijke adaptatie. De conferentie was, namens alle initiatiefnemers, georganiseerd door STOWA en Rijkswaterstaat.

Luc Koshiek (links) in gesprek met Roeland Allewijn  foto Maartje Srijbis

Free ride
Programmatrekker Roeland Allewijn van Rijkswaterstaat was blij met de enorme opkomst deze dag. Dat betekende volgens hem veel goeds voor het vervolg. Ook de andere key note sprekers hadden er duidelijk zin in, hoewel niemand uit het oog verloor dat het NKWK niet alleen inhoudelijk maar ook organisatorisch complex is. De vraagstukken kunnen we alleen gezamenlijk oplossen, is de overheersende gedachte. Maar samenwerken gaat nu eenmaal niet vanzelf. Bovendien is er dit keer geen centrale pot met geld beschikbaar. Er is volgens Deltacommissaris Wim Kuijken in het NKWK geen sprake van een ‘free ride’: “U mag in het NKWK iets halen, maar u moet zelf ook wat brengen! Ik heb er veel zin in. Maar als het niet lukt, moeten we ermee durven stoppen,” aldus Kuijken.

Wim Kuijken: “U moet zelf ook iets brengen”    foto Maartje Strijbis

Startblokken
In 21 workshops en sessies werd inhoudelijk gediscussieerd over thema’s als slim watermanagement, kustonderzoek, rivieren, water en energie, water en voedsel, klimaatbestendige stad, bodemdaling en zoetwatervoorziening. Daarnaast werden kansen voor samenwerking verkend of uitgewerkt. Met de tijdens de conferentie gemaakte afspraken en gevormde netwerken, kan het NKWK echt uit de startblokken komen. Het doel van het programma is duidelijk. Eerst onze eigen klimaatvraagstukken succesvol beantwoorden en ‘nationaal kampioen deltamanagement’ worden. En met die kennis vervolgens de wereld veroveren en onze positie als TopSector-Waterland verder versterken. Kortom: eerst het NK winnen en dan het WK, zoals DG Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers de ambitie speels verwoordde. 
Volgend jaar rond deze tijd maken de NKWK-partijen tijdens een bijeenkomst een eerste tussenbalans op om te kijken of dat gaat lukken. 


Jan Hendrik Dronkers: “Eerst het NK winnen en dan het WK”  foto Maartje Strijbis