Laatste waterslagvoorziening wordt verwijderd in Wommels. Foto: Daniël Hartog

Vanaf najaar 2017 verving Wetterskip Fryslân alle 54 ondergrondse waterslagvoorzieningen in rioolgemalen in Fryslân. De ondergrondse en gedateerde windketels zijn vervangen door frequentieomvormers in de schakelkasten boven de grond. Een omvangrijke operatie die in totaal 3,2 miljoen euro kostte. De frequentieomvormers zijn makkelijker te onderhouden dan de windketels. De laatste windketel is op woensdag 10 oktober verwijderd.

Om het afvalwater van alle huishoudens in heel Fryslân bij de rioolwaterzuiverings-installaties (rwzi’s) van Wetterskip Fryslân te krijgen, zijn rioolgemalen nodig. Dit zijn belangrijke schakels in het afvalwatersysteem, omdat ze ervoor zorgen dat het afvalwater doorstroomt. Zodra er iets mis is met de pompen, vangt een windketel de drukverandering in de rioolleiding op. De bovengrondse frequentieomvormers nemen het werk van de gedateerde windketels in het rioolgemaal over.

Frequentieomvormers
De vervangen windketels zijn in de jaren vijftig geplaatst. Doordat de windketels onder de grond lagen, waren ze moeilijk te onderhouden. De nieuwe frequentieomvormers zijn kleine kastjes in de bovengrondse schakelkast van het rioolgemaal en makkelijker te onderhouden. De frequentieomvormers voorkomen dat de leidingen stuk gaan. Ze laten de pompen langzaam uitgaan, zodat het drukverschil geleidelijk wegvalt.

Zichtbare locaties
De schakelkasten bevinden zich op zichtbare locaties in de openbare ruimte. Ze staan bij scholen, parkeerterreinen, zwembaden of speeltuinen. In totaal verving het waterschap in 54 verschillende dorpen de windketels door frequentieomvormers. Het waterschap beperkte, tijdens de werkzaamheden de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk.