Jorrit Timmers van het Hoogheemraadschap Rijnland heeft 12 december de aanmoedigingsprijs De Dromenvanger van de Unie van Waterschappen ontvangen. Hij kreeg de prijs voor de ontwikkeling van een concept met Israëlische en Duitse watertechnologie om algen uit de Langeraarsche Plassen te verwijderen. De installatie moet in april operationeel zijn.

Het Hoogheemraadschap Rijnland kampt al jaren met een algenprobleem in de Langeraarsche Plassen. Door de vele algen in het water maar ook door zwevend slib, is het water troebel en groen. Ook komt er in de zomer regelmatig blauwalg voor. Het waterschap heeft verschillende maatregelen genomen om de algen te verwijderen.

Fosfaatverwijdering staat voorop
“Zo hebben we de grootste bronnen van fosfaat, medeverantwoordelijk voor de algenvorming in de plassen, afgesloten”, zegt Timmers, adviseur aquatische ecologie en waterkwaliteit bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. De uitwerpselen van een grote kolonie watervogels in een nabijgelegen plas komen nu niet meer in de Langeraarsche plassen terecht.

Daarnaast hebben nabijgelegen tuinbouwbedrijven maatregelen genomen om te voorkomen dat het fosfaatrijke afvalwater in de plassen terecht komt. Ook zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd waardoor waterplanten het fosfaat op termijn beter kunnen afbreken.

Flottweg Nederland benaderd
Ondanks de maatregelen bleef Rijnland last houden van het algenprobleem. Daarom nam Timmers vorig jaar contact op met Flottweg Nederland, specialist in scheidingstechnologie, om voor het algenprobleem een oplossing te vinden. Het bedrijf was net in gesprek met de Israëlische start-up AQUA HD voor de Nederlandse vertegenwoordiging van zijn scheidingstechnologie. “Samen met Timmers hebben we het concept om de algen te verwijderen verder ontwikkeld”, zegt Eric Leegwater, business development manager bij Flottweg Nederland.

Drijvend platform aanleggen
Het idee komt neer op de aanleg van een drijvend platform in de plassen met een combinatie van verschillende bestaande technologieën. Eerst wordt het water met de algen opgepompt. Daarna gaat het in een bak waarin een plantaardig vlokmiddel is toegevoegd om de algen te clusteren. Vervolgens gaat het water door de NATICA-algenseparator van AQUA HD. Daarna volgt de tweede stap in de sedicanter van Flottweg. De algen die overblijven kunnen in de toekomst als grondstof voor verschillende producten worden gebruikt is de verwachting.

Bewuste keuze plantaardig vlokmiddel
De betrokken partijen kozen bewust voor een plantaardig vlokmiddel om de waterkwaliteit in de plassen niet negatief te beïnvloeden. “We willen nu eerst aantonen dat de scheiding optimaal verloopt”, zegt Leegwater. “Dan weten we wat voor soort kwaliteit algen we kunnen produceren en of er een markt voor is.”
Timmers benadrukt dat fosfaatverwijdering het belangrijkste doel is van het project. “Wanneer we door de verkoop van de algen aan het project een circulair tintje kunnen meegeven, is dat mooi meegenomen.”

Tijdens de warme zomer in het afgelopen jaar waren er veel algen in de plassen en hebben de betrokken partijen meerdere succesvolle labtesten met de technologieën uitgevoerd. Bovendien heeft AQUA HD al veel ervaring met de NATICA-algenseparator in het buitenland. “De Israeliërs zijn er dan ook van overtuigd dat het concept ook in de Langeraarsche Plassen gaat werken”, stelt Leegwater.

In april 2020 operationeel
Het platform moet in april 2020 operationeel zijn, zodat de partijen tot oktober het concept in de praktijk kunnen testen. De toepassing is volgens Leegwater economisch gezien vooral interessant bij grote hoeveelheden algen die verwijderd moeten worden. “De grootste kostenpost is het plantaardig vlokmiddel en niet de apparatuur. Wij hopen dat de praktijktesten succesvol verlopen en dat het concept op meerdere plaatsen in Nederland die een algenprobleem hebben toepasbaar is.”

Lees hier het persbericht van de UVW over de andere winnaars