Algen zuiveren afvalwater én produceren grondstoffen

Melanie Wijnands, verantwoordelijk voor de communicatie en marketing van AlgaeBiotech, vertelt over de kansen en uitdagingen van de methode. “We zijn heel erg positief over de uitkomst van dit experiment. We hebben de technologie nu getest in een vat van 15 liter, dus op pilot scale.  De gekweekte algenbiomassa bevat tot wel 50 procent aan Omega-3 olie. Na extractie van de olie wordt de rest gebruikt als visvoer.”

De methode van AlgaeBiotech werkt even simpel als doeltreffend. Afvalwater van bakkerijen en de zuivelindustrie zit namelijk tjokvol voedingstoffen die algen graag tot zich nemen. En aangezien deze installaties vaak gezuiverd moeten worden, is er een groot aanbod van nutriëntrijk afvalwater. Door nu niet direct op het riool te lozen maar microalgen de voedingsstoffen te laten consumeren, wordt het water gezuiverd, komt het afval niet in het riool, en ontstaan er algen die na hun maaltijd diverse waardevolle producten bevatten. 
Natuurlijk dieet
De meest belangrijke is Omega-3, een meervoudig onverzadigd vetzuur dat na consumptie door mensen onder meer kan zorgen voor hersenontwikkeling en cholesterolverlaging. Gezien de populariteit hiervan is er veel vraag naar, waardoor jaarlijks 30 miljoen ton vis gevangen wordt voor de productie hiervan. Dat is niet alleen zielig voor de vissen, maar heeft als bijkomend nadeel dat deze Omega-3 vaak vervuild is met de zware metalen en andere giftige stoffen die in de vis voorkomen. Door nu het vetzuur door microalgen te laten produceren in een schone omgeving, is de kans op giftige stoffen tot een minimum te beperken. 
Bovendien zijn de algen ook ná de extractie van Omega-3 nog nuttig te gebruiken, want de microscopische plantjes vormen vanwege hun biomassa het natuurlijk dieet van vissen. Viskwekerijen zouden met microalgen dus hun synthetische voeding kunnen vervangen. Testen om dit te doen laten zien dat met dit natuurlijke voer de vissen gezonder zijn en een grotere overlevingskans hebben, waardoor de kwekerij een hoger productieniveau haalt.

Hoogwaardiger
AlgaeBiotech gaat na het eerste succes kijken of het de efficiëntie van het proces kan vergroten, de kwaliteit constant kan krijgen en de grootte kan opschalen. Hiervoor is het bedrijf driftig op zoek naar nieuwe partners in de regio Zeeland, weet Wijnands. “Wij zijn goed in de technologie, het werken met algen en het extraheren van Omega 3. Maar wij zijn geen specialist in afvalwater, zuiveringsprocessen of het verkopen van ons producten. AlgaeBiotech zoekt daarom partners uit de markt, zoals afvalwaterbedrijven, Omega 3-producenten en voedingsbedrijven. Investeerders zijn natuurlijk ook welkom, evenals Europese subsidies, maar onze voorkeur gaat uit naar marktpartijen. Zij weten het beste waar de markt behoefte aan heeft.”
Waar het bedrijf niet aan twijfelt, zijn de financiële kansen die de technologie biedt. Zo zal door het steeds schaarser en duurder worden van water het financieel steeds interessanter worden om afvalwater te zuiveren in plaats van te lozen. In het geval van AlgaeBiotech betekent die zuivering bovendien dat er producten ontstaan die hoogwaardiger zijn dan hun concurrent, zoals bij Omega-3. 
Dertig banen
Bovendien, weet Wijnands, behoeft de methode weinig investeringen. “Onze technologie werkt in bestaande locaties, dus dat bespaart ruimte en energie. Bovendien hoeven er geen nieuwe bassins gebouwd te worden.” Wel zijn er eisen aan de bestaande locaties: er moet voldoende afvalwater beschikbaar zijn waar de algen in kunnen groeien en de omgeving moet goed te controleren zijn.
Maar ja: de kwaliteit van de producten mag dan wel beter zijn, de prijs ligt ook hoger, weet de communicatiedeskundige. “Onze Omega-3 is heel interessant, maar het is ook duurder dan de versie uit visafval. We moeten het publiek daarom duidelijk maken dat ons product veel zuiverder is en veel meer goede vetten bevat.”
Het project van AlgaeBiotech vormt een onderdeel van het BioBased Delta-project, dat tot doel heeft om duurzame alternatieven te vinden voor fossiele grondstoffen. Begin 2013 kreeg dit bedrijf samen met suikerproducent CSM ruim twee ton subsidie