Slikken en schorren kunnen golven dempen en zijn relevant voor natuurlijke kustverdediging. (foto: Wikimedia Commons).

De groei van algen speelt een sleutelrol bij het ontstaan van slikken en schorren met een ruw oppervlak.  Dit type slikken en schorren kunnen golven dempen en zijn relevant voor natuurlijke kustverdediging, concludeert Roeland van de Vijsel in zijn promotieonderzoek voor de Rijksuniversiteit Groningen. Verder onderzoek moet uitwijzen of het aanplanten van algen een rol kan spelen bij kustverdediging.

Van de Vijsel werkt bij het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in Yerseke. In dagblad de PZC stelt de onderzoeker: “Nu we weten wat voor rol algen spelen, kunnen we kijken of we in nieuwe gebieden algenmatten kunnen aanplanten of de geulvorming op gang kunnen brengen. De algen verstevigen de bodem, leggen het slik vast en vormen richels waarop planten beter kunnen groeien. Ze bereiden het slik voor om een schor te worden.”

Ontstaan van slikken en schorren
Als je vanaf een dijk op een slik of schor kijkt, zijn er talloze kleine geultjes zichtbaar. Die zorgen voor de aan- en afvoer van water, maar ook van slib. Aan de rand van een geul neemt de stroomsnelheid af en zakt het slib naar de bodem. Met dat slib wordt een slik of schor opgebouwd. Eerst slijt het water de grootste geulen uit. Daarna herhaalt dat uitslijtingsproces zich op een kleinere schaal, en ontstaan kleine zijgeultjes. Die staan haaks op de grote geulen. Dat proces herhaalt zich, ook weer loodrecht op de kleinere geultjes.

Ruw oppervlak
Zo’n zandplaat breekt de golven als er algen en plantjes op gaan groeien. Een ruw oppervlak remt het water pas echt af. Nu we weten wat voor rol algen spelen, kunnen we kijken of we in nieuwe gebieden algenmatten kunnen aanplanten of de geulvorming op gang kunnen brengen. Volgens Van de Vijsel moet eerst verder worden onderzocht of we dat zonder negatieve consequenties kunnen doen. “Mijn studie geeft bouwstenen om de aanleg van slikken en schorren te bevorderen. Nader onderzoek is dan nodig om te zien hoe we dat verder kunnen doen.”