Algemene Waterschapspartij wil deltabeslissing Plan Sluizen in 2020

Een vergelijking van Plan Sluizen met het beroemde plan van Lely dringt zich op. Immers, ook de visionaire ingenieur Lely kwam lange tijd niet verder met zijn plan voor de Afsluitdijk.  Pas na de Watersnood van 1916 en de voedseltekorten als gevolg van de grensblokkades in de Eerste Wereldoorlog sloeg de publieke opinie om.

De Algemene Waterschapspartij roept alle partijen op om op basis van het plan Sluizen te komen tot een gedragen toekomstvisie voor de waterstaatkundige inrichting van de Zuidwestelijke delta tussen Rotterdam en Terneuzen, om zo veel mogelijk belangen optimaal te bedienen. Systeemingrepen hebben een enorme impact. Dat vereist dus grote zorgvuldigheid, maar biedt ook enorme kansen. Dat heeft Lely wel bewezen!

Serieus vervolgonderzoek naar kosten en baten

Wat nú nodig is, is een gedegen vervolgonderzoek naar de economische- en maatschappelijke kosten en baten van het Plan Sluizen, zodat in 2020 een gefundeerde deltabeslissing kan worden genomen over de aanleg van sluizen in de Nieuwe Waterweg. Moties met dergelijke strekking op initiatief van de AWP zijn in de Algemene Besturen van het waterschap Hollandse Delta en het hoogheemraadschap van Delfland met zeer ruime meerderheid aangenomen.

Ger de Jonge, Algemene Waterschapspartij

Hans Middendorp, Algemene Waterschapspartij