Algemene Vergadering Scheldestromen beveelt dijkgraaf Poppelaars aan voor herbenoeming

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen beveelt dijkgraaf Toine Poppelaars aan voor een nieuwe termijn als dijkgraaf van het waterschap. Als de herbenoeming plaatsvindt is het de derde termijn van Poppelaars als dijkgraaf. Hij werd op 1 mei 2011 officieel benoemd als dijkgraaf van het pas opgerichte waterschap Scheldestromen. Op 1 mei 2017 werd hij herbenoemd voor een tweede termijn. De aanbeveling van de algemene vergadering gaat nu schriftelijk naar het College van Gedeputeerde Staten die deze -voorzien van een reactie van de Commissaris van de Koning doorsturen naar de minister van Infrastructuur & Waterstaat. Als de minister geen bezwaar ziet in de voordracht wordt de dijkgraaf voor een periode van 6 jaar bij Koninklijk Besluit herbenoemd. De beëdiging vindt dan plaats door de Commissaris van de Koning. De nieuwe ambtstermijn gaat dan in op 1 mei 2023.